Rozwód Lublin - sprawy rozwodowe

Co może zaoferować prawnik
zajmujący się rozwodami?

Obecnie coraz więcej ludzi nie potrafi się porozumieć, przez co dochodzi do kłótni. Czasami sprawy życia codziennego zupełnie wymykają się nam spod kontroli, a zwykła komunikacja międzyludzka jest wręcz niemożliwa, dlatego też powstaje decyzja o rozwodzie. Dobry radca prawny Lublin może pomóc w wielu kwestiach związanych z rozwodem, takich jak podział majątku wspólnego, czy też uzyskanie władzy rodzicielskiej (jeśli posiadamy dzieci). Aby móc prowadzić sprawy rozwodowe, potrzebna jest wiedza i doświadczenie, dlatego warto wybrać prawdziwego profesjonalistę w tej dziedzinie.

Od lat zajmuję się prowadzeniem spraw o rozwód, reprezentując powodów oraz pozwanych. W ramach współpracy oferuję:

W ramach świadczenia pomocy prawnej przy rozwodzie, każdy kto zdecyduje się na współpracę, może liczyć na kompleksową obsługę we wszystkich dziedzinach związanych z rozwodami.

Zaufanie jest kluczem

Współpraca polegająca na zaufaniu jest dla mnie kluczowa, dlatego też zanim zacznę jakiekolwiek działania, chcę poznać swojego klienta. Zawsze jestem szczery i chcę, żeby również i moi klienci czuli się na tyle komfortowo, aby móc powiedzieć mi o swoich problemach i oczekiwaniach. Dzięki temu mogę sprecyzować cele i opracować odpowiednią taktykę procesową. Należy pamiętać, że sprawa o rozwód, to nie tylko kwestia zakończenia związku małżeńskiego lub ewentualnie orzeczenia o winie jednego z małżonków. To koniec wszystkiego co wspólne, co dotychczas nie wymagało żadnych ustaleń, a stanowiło normalność. Od chwili podjęcia decyzji o rozstaniu, trzeba uregulować także kwestie:

  • podziału majątku;
  • alimentów;
  • władzy rodzicielskiej;
  • kontaktów z dziećmi;
  • wspólnego mieszkania, eksmisji;
  • nazwiska po rozwodzie;
  • kredytu hipotecznego;
  • najmu mieszkania.

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, często pojawia się pytanie o czas, w którym skończy się sprawa o rozwód. Oczywistym jest, że specyfika sądów w różnych częściach Polski jest inna i stąd też okres, w którym zakończy się postępowanie może być różny. Znaczenie ma też fakt, kiedy wniesiemy pozew o rozwód, ponieważ jeśli w tym samym okresie zrobi to więcej osób, siłą rzeczy na pierwszą sprawę trzeba będzie poczekać dłużej. Najwłaściwsze przy ustaleniu długości trwania sprawy o rozwód w Lublinie, jest wskazanie okoliczności, które wpływają na wydłużenie czasu. Są to przede wszystkim:

1. Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez;

2. Liczba świadków, innych dowodów w sprawie;

3. Postawa drugiej strony (czy zgadza się na rozwód, czy żąda innego rozstrzygnięcia);

4. Czy małżonkowie posiadają dzieci z małżeństwa, czy dzieci są małoletnie;

5. Czy sąd okręgowy ma też podzielić majątek wspólny.

Im więcej okoliczności wystąpi w danej sprawie, tym dłużej będzie trwał rozwód. Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winę, sprawa nie powinna być skomplikowana. Jeżeli pozew jest dobrze sprecyzowany i przemyślany, zawiera istotne szczegóły dotyczące wszystkich okoliczności świadczących o trwałym i całkowitym rozkładzie pożycia małżeńskiego, wówczas efektem tego może być szybkie wydanie wyroku. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sprawy mogą się nieco skomplikować. Problemem może być podział majątku albo dochodzenie alimentów. Obaj małżonkowie mogą żądać alimentów od drugiej strony, głównie wtedy, gdy faktycznie znajdują się w złej sytuacji finansowej, takiej jak zwolnienie z pracy, czy jakaś poważna choroba wymagająca drogich leków i hospitalizacji. Dlatego podczas konsultacji, warto nakreślić swoje oczekiwania, dzięki temu będę mógł przygotować odpowiedni pozew.

Kiedy decydujemy się na pozew z orzekaniem o winie, trzeba brać pod uwagę to, że proces może się wydłużyć. Prawo rodzinne jest dosyć złożone, dlatego poproszenie o pomoc prawną jest bardzo ważne. Kiedy chcemy wykazać, że związek rozpadł się przez małżonka, należy przygotować odpowiednie dokumenty i dowody, na podstawie których będziemy starali się dowieść o winie partnera. Sąd okręgowy z pewnością będzie musiał się przyjrzeć materiałom, dlatego podczas takich spraw rozwodowych trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ gdy spór jest intensywny i przebiega na wielu płaszczyznach, trzeba się liczyć z tym, że sprawa może potrwać ponad rok.

Ile zazwyczaj trwa sprawa rozwodowa w Lublinie?

Uzyskaj więcej informacji na temat rozwodów i porozmawiaj ze specjalistą w Twojej okolicy.

Co, jeśli mamy dziecko? Słów kilka o władzy rodzicielskiej

Dla Sądu Najwyższego dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego podczas decydowania o władzy rodzicielskiej pod uwagę branych jest kilka czynników. Rozpatrywany jest stan emocjonalnej więzi z rodzicem, kwalifikacja rodziców, a także uwzględnia się wiek dziecka i sposób jego dotychczasowego wychowywania. Jeśli sąd uzna, że obie strony uczestniczyły w wychowaniu oraz mają poprawne relacje, wówczas sprawa jest jasna i prawo do wychowywania dziecka najprawdopodobniej uzyska oboje rodziców. Natomiast jeśli jedna ze stron nie dbała o dobrą relację, a także w wychowywaniu nie odgrywała znaczącej roli – sąd najpewniej przyzna pełną władzę rodzicielską tylko jednej ze stron. Kwestia władzy rodzicielskiej często nie jest jednak tak prosta, dlatego warto sprawdzić, co oferuje dobry adwokat Lublin, który doskonale zna prawo rodzinne i może pomóc w poukładaniu spraw związanych z przyznaniem praw do dziecka.

Uprawomocnienie wyroku o rozwód

Prawomocność wyroku orzekającego rozwód, nie tylko w Lublinie, ale i w całej Polsce, ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron. Podstawową kwestią jest to, aby wyrok sądu i lata walki na sali rozpraw, mogły przełożyć się na konkretne ustalenia w życiu stron. To prawomocność decyduje o tym, czy można wykonać wyrok, dlatego też dążymy do tego, żeby ją uzyskać, ponieważ nawet najlepsze dla strony rozstrzygnięcie nie będzie nic oznaczało, jeśli nie będzie prawomocne.

Czym jest prawomocność? Otóż jest to stan, w którym wyrok sądu nie może zostać zaskarżony przez żadną ze stron. Zwykle dzieje się tak w dwóch przypadkach:

1. Zarówno powód jak i pozwany nie złożyli odwołania (apelacji) od wyroku sądu I instancji, bądź wnieśli je po ustawowym terminie (14 dniach liczonych od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem);

2. Od wyroku nie przysługuje odwołanie (w przypadku wyroku sądu II instancji).

Jeśli klient zamierza zaskarżyć wyrok sądu orzekającego rozwód, należy wówczas wnieść o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie pod wskazany adres. Na tej podstawie można zapoznać się z motywami rozstrzygnięcia sprawy. Można to zrobić składając pismo do sądu w terminie 7 dni liczonych od dnia ogłoszenia wyroku. Oczywiście jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii, również Lublin kancelaria adwokacka prowadzona przeze mnie może pomóc.

Ile kosztuje rozwód Lublin?

Często podczas konsultacji, pada pytanie o koszty. Planując rozwód, nikogo nie ominie obowiązkowa opłata od pozwu. Jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, opłata wynosi 600 zł. Należy ją uiścić na konto bankowe sądu, który będzie rozpoznawał sprawę rozwodową. Zawsze polecam klientom, by numer rachunku sprawdzić na stronie internetowej sądu. Jednak to nie koniec wydatków, ponieważ przy tego typu postępowaniach strony korzystają z pomocy prawników, którzy również pobierają swoje wynagrodzenie. Takie sprawy mogą prowadzić wyłącznie radcy prawni bądź adwokaci. Obecnie oba zawody są zrównane w kompetencjach, z tego względu, korzystając z ich usług można być pewnym dokonania właściwego wyboru.

Nie można precyzyjnie wskazać jakiejś kwoty, bowiem sprawy rodzinne, a zwłaszcza rozwodowe, są niezwykle zróżnicowane. Nie ma dwóch takich samych rodzin, małżeństw, dzieci, majątków, dlatego z tego względu nie można w pełni oszacować kosztów. Prawnik Lublin, który reprezentuje klienta w sprawie rozwodowej, przed przystąpieniem do dokonania jakiejkolwiek czynności, musi dokładnie przeanalizować sprawę i zaproponować rozwiązania problemów. Dopiero w dalszej kolejności należy przygotować pozew do sądu. Następny etap to przygotowanie się do sprawy, a także aktywne uczestnictwo w kolejnych terminach rozpraw. W przypadku, kiedy zapadnie negatywne rozstrzygnięcie, prawnik powinien wnieść apelację do sądu II instancji.

Adwokat rozwody Lublin - kompleksowa pomoc prawna

Różne są relacje rodzinne i okoliczności związane ze wspólnym życiem, dlatego też oferuję indywidualne podejście, dzięki któremu klient ma zagwarantowane maksymalne wykorzystanie wszelkich środków przewidzianych w przepisach. Oczywiście nie wymagam od klientów znajomości prawa rodzinnego, jednak przed każdym spotkaniem, polecam aby do niego się przygotować. Potrzebne są nie tylko dokumenty (np. akt małżeństwa, urodzenia dzieci, odpisy z ksiąg wieczystych), ale także informacje o dotychczasowym małżeństwie, dzieciach, czy też majątku. Warto mieć świadomość skutków podejmowanych działań, dlatego tylko rzetelna informacja zarówno od klienta, jak i od prawnika, może wpłynąć na osiągnięcie sukcesu w sprawie.

Dla mnie najważniejsze jest dobro mojego klienta, dlatego robię wszystko co w mojej mocy, aby każdy uzyskał pomoc prawną na wysokim poziomie. Cenię sobie szczerość, ze względu na to, podczas konsultacji informuję o możliwych scenariuszach, a także nakreślam, czego należy się spodziewać. Wyjaśniam, co podczas trwania spraw rozwodowych może być najbardziej problematyczne, a także omawiam niejasne kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Można się ze mną skontaktować również i w innych kwestiach. Jeśli potrzebny jest adwokat alimenty Lublin albo odszkodowania pomoc prawna, z chęcią pomogę.

Jeśli nie dysponujesz czasem, by być na każdej sprawie i masz problem, aby dojechać na odpowiedni termin, nie musisz tego robić, bowiem, gdy korzystasz z usług pełnomocnika, który zajmuje się rozwodami, to on będzie Cię zastępował w sądzie i bronił Twoich interesów.