Sprawy nietypowe

Rozwiązywanie spraw nietypowych

Często poszukując prawnika, który pomoże przy rozwiązaniu problemu, nie jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować zakresu jego działań, czy gałęzi prawa, której miałaby dotyczyć usługa. Ze względu na to, zdarza mi się, że klienci kontaktują się w bardzo nietypowych sprawach. Chętnie podejmuję się także takich zleceń, bowiem swoją pracę, a także powierzone mi zadania, traktuję jak wyzwanie. Nie ma dziedziny, która nie jest uregulowana jakąś ustawą czy rozporządzeniem, dlatego mogą pojawiać się problemy z ich interpretacją i stosowaniem. Dlatego też zawsze jestem otwarty na sprawy, które na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się przegrane.

W jaki sposób mogę pomóc?

Mam świadomość, że system prawny nie działa tak, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Niestety sprawy sądowe często trwają długo, z tego względu oferuję także pomoc przy formułowaniu pism przedsądowych, wezwań do zapłaty, czy też negocjacji z drugą stroną. Nie każdy ma czas, a przede wszystkim wiedzę i doświadczenie, by robić to sam, ja także korzystam z usług osób, które profesjonalnie zajmują się różnymi dziedzinami. W przypadku, gdyby negocjacje czy działalność przedsądowa nie przyniosła rezultatu, mogę również podjąć się reprezentacji w sądzie.

Działając na rzecz swojego klienta mogę:

  • sporządzać opinie prawne;
  • reprezentować jego interesy przed sądami i organami;
  • przygotowywać pisma procesowe;
  • udzielać porad prawnych;
  • prowadzić negocjacje ugodowe;
  • zaproponować taktykę procesową.

Prowadzenie spraw nietypowych

Niektórzy, dopiero gdy zostaną pozwani, orientują się, że warto podjąć pertraktacje ugodowe. Ze względu na to, w ramach prowadzenia spraw nietypowych, mogę także skupić się wyłącznie na przeanalizowaniu sprawy lub sporządzeniu pojedynczego pisma procesowego.

Często klienci obawiają się, że jeśli skorzystają z usług profesjonalisty, druga strona też to zrobi i sprawa się skomplikuje. Chociaż nie jestem zwolennikiem tej teorii, to wiem, że takie myślenie może się pojawić. Zatem jeśli klient tego chce, mogę zająć się wyłącznie taktyką procesową i pisaniem projektów pism, a także gdy ktoś zmieni zdanie, mogę reprezentować jego interesy w sądzie. Nie stanowi dla mnie problemu, by występować zarówno po stronie powoda jak i pozwanego. Każda z ról procesowych wymaga innego podejścia i doświadczenia, które nie jest mi obce.

Aby lepiej móc zrozumieć sprawę oraz omówić możliwe rozwiązania, zapraszam do swojej kancelarii lub do kontaktu ze mną.