Uzyskiwanie odszkodowań w Lublinie

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Każdego dnia zdarzają się tysiące wypadków. Na niektóre z nich niestety nie mamy wpływu, jednak w sporej części przypadków można wystąpić o odszkodowanie. Aby uzyskać odszkodowania czy zadośćuczynienia po wypadku, najlepiej będzie się zwrócić do prawnika, który posiada nie tylko wiedzę, ale również i wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Sprawy te są na tyle skomplikowane, że niezbędne jest doskonała znajomość metody działania ubezpieczycieli. Często jest tak, że odszkodowania, zwłaszcza na wstępnym etapie, są rażąco zaniżane. Błąd popełniony na początku sprawy, może znacząco wpłynąć na zmniejszenie zasądzonej kwoty zadośćuczynienia czy odszkodowania.

Jako radca prawny zajmuję się przypadkami, w których:

  • klient doznał uszczerbku na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym;
  • w wypadku zmarła osoba bliska klienta.

Kancelaria prawna odszkodowania Lublin - zakres usług

Dochodzenie odszkodowań, a także pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia znajduje się w zakresie usług oferowanych przez moją kancelarię. Jako adwokat odszkodowania są czymś, w czym pomagam swoim klientom od wielu lat. Zajmuję się:

  • zgłaszaniem szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku;
  • reprezentowaniem pokrzywdzonego w sprawie karnej, tak by sprawca wypadku nie uciekł od odpowiedzialności;
  • sporządzeniem pozwu;
  • przygotowaniem do sprawy;
  • reprezentowaniem przed sądem w sprawie o odszkodowanie;
  • wniesieniem apelacji;
  • reprezentowaniem w postępowaniu egzekucyjnym w celu uzyskania świadczeń.

Odszkodowania powypadkowe - czego potrzeba, żeby je otrzymać?

Podczas dochodzenia odszkodowania po wypadku komunikacyjnym, przede wszystkim trzeba ustalić podmiot odpowiedzialny za rekompensatę szkody. Jest to kluczowe również podczas dochodzenia innych świadczeń, jak chociażby zadośćuczynienia. Dlatego w przypadku zdarzeń drogowych, wszelkich roszczeń dochodzi się wyłącznie z OC sprawcy wypadku, czyli od ubezpieczyciela (np. PZU, Warty, itd.).

Podstawowe dane, którymi należy dysponować to numer polisy. Narzędziem do ustalenia OC sprawcy jest strona internetowa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który od blisko 20 lat prowadzi ewidencję ubezpieczeń. Wpisując numer tablicy rejestracyjnej pojazdu, a także datę zdarzenia, można bez problemu ustalić zakład ubezpieczeń, któremu należy zgłosić szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego.

W przypadku, kiedy nie posiadamy numeru tablicy rejestracyjnej, nadal istnieje możliwość ustalenia, kto jest ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Poszkodowany może złożyć wniosek do policji lub do prokuratury o wgląd w akta sprawy. Wtedy istnieje możliwość poznania numeru polisy, który znajdujące się zwykle w notatce urzędowej. Jeśli jednak to nie się nie uda, w aktach z całą pewnością znajdą się numery tablicy rejestracyjnej, wtedy wystarczy wykonać czynności opisane w poprzednim akapicie.

Odzyskiwanie odszkodowań w Lublinie

Bardzo często dzieje się tak, że osoba, która doznała obrażeń, w tym także tych poważniejszych, odwleka decyzję o dochodzeniu odszkodowania czy zadośćuczynienia do czasu zakończenia leczenia. Nie ma takiej konieczności by czekać miesiącami, a nawet latami, aż ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego zrekompensuje szkodę. Osoby, które doznały obrażeń, dzięki wcześnie podjętym działaniom i ubieganiu się o odszkodowanie, mogą szybciej otrzymać środki potrzebne na leczenie, rehabilitację czy dojazdy do lekarza. Z tego względu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jak najszybciej zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku i domagać się wypłaty, szczególnie, kiedy wystąpił uszczerbek na zdrowiu. Pomoc prawna przy odszkodowaniach, zadośćuczynieniach, rentach lub przy zwrocie kosztów leczenia, to jedna z dziedzin, którą jako radca prawny Lublin się zajmuję od wielu lat.

Należy pamiętać, że nawet jeśli ubezpieczyciel już wypłacił jakąś kwotę, można ponownie zgłosić szkodę, uzupełniając ją o nową dokumentację medyczną, faktury zakupu leków, czy dokumenty potwierdzające rehabilitację. Nie ma limitów zgłoszeń szkody i w razie przedłużania się leczenia, czy ujawnienia nowych, negatywnych następstw wypadku, można ponownie zgłosić szkodę. Ubezpieczyciel ma za każdym razem obowiązek do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni i rozpatrzenia żądania. W celu udowodnienia roszczenia należy posiadać dokumentację medyczną, faktury zakupu leków oraz za poniesione koszty leczenia.

Komu najczęściej przysługują odszkodowania?

Na rekompensatę finansową mogą liczyć poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi, w wyniku którego doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub nawet inwalidztwa. Istotą wypłaty świadczeń nie jest posiadanie przez poszkodowanego wykupionej jakiejkolwiek polisy. Odszkodowanie i zadośćuczynienie jest wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku. Jeśli zatem ktoś doznał uszczerbku, bądź zmarł mu bliski w wypadku komunikacyjnym, może uzyskać odszkodowanie właśnie z polisy sprawcy wypadku.

W przypadku śmierci osoby bliskiej w wypadku należne jest zwykle odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także zwrot kosztów pogrzebu. Domagając się każdego z tych świadczeń warto mieć wiedzę na jakiej podstawie ubezpieczyciel może dokonać wypłaty. Za każdym razem to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia swoich roszczeń. Nie wystarczy zatem jedynie informacja, że doznaliśmy szkody, trzeba konkretnie wskazać na czym ona polegała, jakiej kwoty się domagamy i na jakiej podstawie.

Sprawy o odszkodowanie powypadkowe są na tyle skomplikowane, że w przeważającej większości wymagają zaangażowania prawnika – adwokata, bądź radcy prawnego. Dobry adwokat Lublin to z całą pewnością osoba, która ma w tym zakresie doświadczenie i wiedzę. Jako prawnik Lublin poprowadzę również takie sprawy jak rozwód Lublin, a jeśli potrzeby Ci jest adwokat alimenty Lublin, chętnie pomogę w uzyskaniu potrzebnych świadczeń

Wypadek i co dalej?

Po wypadku komunikacyjnym osoby poszkodowane są zmuszone nie tylko do leczenia, ale także do walki w sądzie o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie. Niezbędnym etapem jest także sprawa karna. Często sprawca wypadku mylnie sądzi, że uniknie odpowiedzialności, bądź stara się wydłużyć proces karny. Z tego względu poszkodowany powinien brać aktywny udział w procesie ustalania sprawcy czynu. Nie zawsze jednak jest w stanie, z uwagi na uszczerbek, albo krzywdę doznaną na skutek utraty kogoś bliskiego. Z całą pewnością nie warto lekceważyć tego wstępnego etapu i pozostawać biernym, zwłaszcza, że może to mieć poważne konsekwencje.

Zamiast samemu prowadzić proces dochodzenia odszkodowania, można skorzystać z pomocy radcy prawnego, który w imieniu klienta będzie występował nie tylko przed ubezpieczycielem, ale również i przed sądem karnym (ustalenie sprawcy czynu), cywilnym (dochodzenie odszkodowania) lub prokuraturą. Jeśli chodzi o odszkodowania Lublin jest miastem, w którym prowadzę swoją działalność, więc mogę pomóc w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, uszczerbek na zdrowiu oraz wiele innych.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju odszkodowania Lublin kancelaria adwokacka to z pewnością miejsce, do którego warto się udać, aby proces związany z uzyskaniem należności przebiegał szybko i bez zbędnych komplikacji. Jak w praktyce wygląda współpraca ze mną? Wystarczy podpisać umowę i pełnomocnictwo, a ja zajmę się zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi i postępowaniem sądowym. Niewiele osób wie o tym, że prawie 100% wypłat jest zaniżanych, dlatego jeśli chodzi o odszkodowania pomoc prawna to najlepsze rozwiązanie. Podczas procesu sądowego, dzięki odpowiedniemu przedstawieniu sprawy, można uzyskać znacznie wyższe kwoty.