Obrona w sprawach karnych

Sprawy karne a obrona

Obrona w sprawach karnych to jeden z ważniejszych obszarów mojej działalności. Będąc obrońcą w sprawie karnej, działam na wszystkich etapach. Od momentu przedstawienia zarzutów w prokuraturze, poprzez postępowanie przed sądem w I i II instancji, a jeśli okoliczności tego wymagają, także i przed Sądem Najwyższym, natomiast w przypadku skazania, również i w toku postępowania wykonawczego.

W jaki sposób mogę Ci pomóc?

Oferuję kompleksową usługę polegającą na:

  • przygotowaniu do sprawy (ustalenie najlepszej taktyki procesowej pozwalającej na pozytywne rozstrzygnięcie);
  • składaniu wniosków, w tym wniosków dowodowych;
  • sporządzeniu apelacji, kasacji;
  • sporządzenie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, o odroczenie odbycia kary, czy zawieszenie jej wykonywania, o wykonywania kary w formie dozoru elektronicznego.

Czym jest przestępstwo?

Przestępstwem jest: zbrodnia (zagrożenie karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności), albo występek (czyn zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, albo 5 000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc).

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa? Otóż każde przestępstwo ma inny wymiar kary, która uzależniona jest od jego rodzaju. Z całą pewnością inaczej będzie karane zabójstwo niż kradzież. Jednak, gdy wpłynął akt oskarżenia do sądu, warto mieć świadomość, co może nas czekać oraz jakie mogą być konsekwencje popełnionych czynów.

Zgodnie z Kodeksem Karnym karami za przestępstwo są:

  • grzywna;
  • ograniczenie wolności;
  • pozbawienie wolności;
  • 25 lat pozbawienia wolności;
  • dożywotnie pozbawienie wolności.
 

Czym natomiast jest wykroczenie? Wykroczeniem nazywamy czyn zabroniony, niebędący przestępstwem, którego społeczna szkodliwość nie jest znikoma. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł, czy też nagany.

Zasada domniemania niewinności

Kwestia domniemania niewinności stanowi fundament prawa, nie tylko karnego. Zatem realizując obronę na rzecz oskarżonych, nigdy nie traktuję ich jako przestępców, ale dążę do tego by zapewnić im prawo do obrony. Każdą sprawę traktuję indywidualnie, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy może znaleźć się w niekorzystnej dla siebie sytuacji prawnej. Dlatego też z uwagą przyglądam się sprawom, których się podejmuję i staram się znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta. Jeśli chcesz, żebym zajął się również i Twoją obroną, zachęcam do kontaktu ze mną.