Naruszenie dóbr osobistych

Dbam o dobro klienta

Gdy reprezentuję osobę, której dobro osobiste, zostało naruszone, stosuję szereg środków przewidzianych przez kodeks cywilny w celu ochrony przed bezprawnym działaniem. Reprezentuję swojego klienta zanim jeszcze zacznie się sprawa sądowa, a także w trakcie trwania postępowania w I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym, zmuszając sprawcę naruszenia do zapłaty zadośćuczynienia czy opublikowania przeprosin.

Co mogę zaoferować?

Naruszenie dóbr osobistych może mieć różną postać i dlatego katalog działań możliwych do podjęcia jest rozbudowany, bowiem obejmuje żądanie:

 • zaniechania takiego działania;
 • dokonania przez sprawcę naruszenia czynności w celu usunięcia jego skutków;
 • złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i formie (zwykle oficjalne przeprosiny w mediach);
 • zapłaty zadośćuczynienia na odpowiedni cel społeczny, np. na fundację;
 • zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz osoby, której dobro osobiste zostało naruszone.

Czym są dobra osobiste?

Dobra osobiste są to wszelkie wartości związane z godnością człowieka, mające charakter niemajątkowy. W każdym przypadku dobra osobiste mogą mieć trochę inną postać, bowiem są ściśle związane z człowiekiem. Nawet obowiązujące przepisy nie zawierają definicji dóbr osobistych, a jedynie przykładowe wyliczenie, co może do nich należeć.

Kodeks cywilny zawiera katalog dóbr osobistych człowieka. Są to m.in:

 • życie i zdrowie;
 • nietykalność cielesna;
 • wolność;
 • swoboda sumienia i wyznania;
 • nazwisko i pseudonim;
 • wizerunek;
 • tajemnica korespondencji;
 • kult pamięci osoby zmarłej;
 • prawo do życia w rodzinie.

Naruszenie dobra osobistego w prasie, Internecie, czy życiu codziennym

W dobie powszechnego dostępu do Internetu i nie przykładaniu uwagi do wypowiadanych słów, kwestia naruszenia dóbr osobistych pojawia się bardzo często i w różnych formach, np. poprzez pomówienie, obrażanie na forum internetowym (tzw. hejt), w prasie, czy w życiu codziennym, jako wykorzystanie wizerunku bez zgody, bezprawne przypisanie sobie autorstwa dzieła, a także publikowanie informacji objętych tajemnicą korespondencji np. w Internecie oraz obrażanie uczuć religijnych.

Jakiej wysokości zadośćuczynienia można się spodziewać?

W przypadku, gdy żądamy zadośćuczynienia w pozwie, należy wskazać ściśle określoną kwotę. Nie zawsze jest to zadanie łatwe. Warto w takim przypadku skontaktować się z prawnikiem, który profesjonalnie zajmuje się tego typu sprawami. Jeśli jednak podejmiemy trud walki na własną rękę przy obliczaniu wysokości zadośćuczynienia, polecam uwzględnić:

 • rozmiar krzywdy;
 • rodzaj naruszonego dobra;
 • stopień winy sprawcy;
 • czas trwania cierpień poszkodowanego.
 

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do kontaktu lub do odwiedzenia mojej kancelarii.