porady prawne grudzień 2020 r. ```

Czas na drugi artykuł z serii porady prawne – grudzień 2020 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami publikacje będą dotyczyły różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim będą to problemy z jakimi często przychodzi się mierzyć w naszym systemie prawnym.

W tym artykule udzielam odpowiedzi na pytania:

  • Czy należy mi się odszkodowanie, jeśli jechałem z nietrzeźwym kierowcą, który spowodował wypadek komunikacyjny?
  • Mam zadłużenie wobec Funduszu Alimentacyjnego, nie płaciłem od ponad 20 lat, czy uległo przedawnieniu?
  • Ojciec dziecka nie płaci alimentów i wyjechał zagranicę, czy można coś zrobić? Mam wyrok polskiego sądu.

#1 Porada prawna

Czy należy mi się odszkodowanie, jeśli jechałem z nietrzeźwym kierowcą, który spowodował wypadek komunikacyjny?

Analiza tej sytuacji nie zawsze jest prosta i nie zawsze możliwe jest udzielenie jednoznaczniej odpowiedzi. Przede wszystkim należy udzielić odpowiedzi na pytanie: ,,czy w momencie decydowania się na podróż pasażer posiadał wiedzę o nietrzeźwości kierowcy?”.

Jeśli pasażer nie wiedział o nietrzeźwości to nie ma podstaw zarówno do odmowy wypłaty jak i pomniejszania wypłaconego zadośćuczynienia, odszkodowania czy też renty o wysokość przyczynienia. Jednak, zwykle ubezpieczyciel dokona takiego pomniejszenia, wtedy należy skierować sprawę do sądu.

Jeśli natomiast pasażer wiedział o nietrzeźwości kierowcy, to również nie ma podstaw do odmowy. Jednak trzeba liczyć się z przyczynieniem. Polega to na ograniczeniu wypłaty o procent, w jakim zachowanie poszkodowanego przyczyniło się do zwiększenia, czy też powstania szkody. W omawianym przypadku może to być około 25%. Czyli jeśli należne jest nam np. 100 000 zł, to prawidłową kwotą jest 75 000 zł.

Niezależnie od tego czy pasażer miał świadomość, w takich sprawach trzeba liczyć się z koniecznością postępowania sądowego. Niezbędne jest sporządzenie pozwu i udowodnienie przed sądem, że stanowisko prezentowane przez ubezpieczyciela jest błędne.

#2 Porada prawna

Mam zadłużenie wobec Funduszu Alimentacyjnego, nie płaciłem od ponad 20 lat, czy uległo przedawnieniu?

Powszechnie przyjmuje się, że wszelkie zobowiązania, zwłaszcza pieniężne, ulegają przedawnieniu. Często w obiegowych opiniach funkcjonują terminy: dwadzieścia lat, dziesięć, trzy, a czasem rok. Choć nie zawsze jest to błędne myślenie, to w przypadku zobowiązań wobec Funduszu Alimentacyjnego sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego nie przedawniają się. Niezależnie od tego czy powstały przed dwudziestoma, czy pięcioma laty, Fundusz Alimentacyjny może się ich skutecznie domagać. Warto mieć tego świadomość, gdy podejmuje się decyzje o ukrywaniu majątku, czy dochodu. Nie ma możliwości, by uciec od tego zobowiązania. Często zdarza się, że problem spłaty dotyka nas dopiero na emeryturze. Może być to niezwykle dolegliwe, gdy istnieje potrzeba zakupu leków, wizyt u lekarza. Niestety, w takich przypadkach nie ma mowy o obronie zarzutem przedawnienia. Jedyne co można zrobić to prośba o podzielenie świadczenia na raty. Można również próbować złożyć prośbę o umorzenie zobowiązania. Jednak, jest to możliwe jedynie w szczególnych przypadkach.

#3 Porada prawna

Ojciec dziecka nie płaci alimentów i wyjechał za granicę, czy można coś zrobić? Mam wyrok polskiego sądu?

Często zdarza się, że osoby zobowiązane do płacenia alimentów, uważają, że po wyjeździe za granicę mogą bezkarnie zaprzestać swojego obowiązku. Niestety, ale to błędne przekonanie najczęściej uderza w dzieci.

Jednak, obowiązujące przepisy dają szansę na podjęcie, często skutecznej, walki. Wymaga to oczywiście większej aktywności niż w przypadku niepłacenia w Polsce.

Pierwszym krokiem jest wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia sądu polskiego. Konieczne jest także, by we wniosku zażądać wydania wyciągu do orzeczenia w języku państwa, w którym przebywa zobowiązany do zapłaty.

Warto wiedzieć, że nie w każdym kraju możliwe jest dochodzenie alimentów w sposób opisany powyżej. W większości krajów Unii Europejskiej jest to możliwe. Obecnie wyjątkiem jest np. Dania.

Gdy już dysponujemy odpisem prawomocnego orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności i wyciągiem w obcym języku, należy sporządzić wniosek do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wzory wniosków są dostępne na stronach internetowych sądów. Jednak, często nie są czytelne. Dlatego, przed jego wypełnieniem warto skonsultować się z radcą prawnym, bądź adwokatem.

Przed decyzją o dochodzeniu roszczeń, warto zorientować się czy w danym kraju obowiązuje procedura dochodzenia alimentów ustalonych w wyroku polskiego sądu.

Poza niniejszym artykułem: ,,Porady prawne grudzień 2020 r.” zachęcam także do przeczytania innych, moich publikacji

porady prawne listopad 2020 r.;

sprawa o rozwód- podstawowe informacje o postępowaniu;

zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia;

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika– artykuł ze strony infor.pl

odmowa badania DNA:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie