Czym jest miejsce zamieszkania?

miejsce zamieszkania

Część osób wypełniających wnioski, oświadczenia czy jakiekolwiek inne pisma urzędowe ma problem w rubryce miejsce zamieszkania. Moja praktyka zawodowa pokazała, że warto wyjaśnić tę kwestię tak, by nie było żadnych wątpliwości.

Z tego względu zachęcam do zapoznania się z artykułem na portalu infor.pl- link.

W artykule można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące następujących zagadnień:

-definicja miejsca zamieszkania;

-problematyka miejsca zamieszkania dziecka, w tym także dziecka pozostającego pod opieką;

-różnice pomiędzy miejscem zamieszkania a zameldowania;

-możliwość posiadania więcej niż jednego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna:

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu
wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone
wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u
którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce
zamieszkania opiekuna.

art. 25-27 Kodeks Cywilny

Polecam także inne artykuły na stronie:

dozór elektroniczny, czyli możliwość odbywania całej, a czasem części kary pozbawienia wolności w zaciszu domowym;

jakie działania należy podjąć, gdy otrzymało się pozew z sądu– podstawowe informacje na temat taktyki procesowej pozwanego, zwłaszcza na pierwszym etapie sprawy;

zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych, czyli możliwość uzyskania np. alimentów, eksmisji jeszcze zanim zostanie wydany wyrok w sprawie;

wybór sądu właściwego do sprawy o rozwód– co decyduje, że sprawa o rozwód może zostać wytoczona np. w Lublinie, a nie w Warszawie;

brak zgody małżonka na rozwód, czy zgoda jest potrzebna i czy zawsze będzie uwzględniania przez sąd;

przerwa w odbywaniu kary; czy i kiedy można z niej skorzystać;

jak zachowywać się w sądzie? 5 podstawowych zasad funkcjonowania w sądzie zarówno jako strona i świadek.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie