Zwrot wydatków i nakładów w postępowaniu o podział majątku wspólnego

zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny

W sytuacji, gdy z majątku osobistego jednego z małżonków dokonano nakładów i wydatków na rzecz majątku wspólnego, małżonek ten może domagać się ich zwrotu, także w ramach postępowania o podział majątku wspólnego. Można domagać się zwrotu również, gdy z majątku wspólnego zostały poczynione nakłady i wydatki na majątek osobisty jednego z małżonków.

Kiedy nie jest należny zwrot nakładów i wydatków?

Zgodnie z art. 45 § 1 kro nie można żądać zwrotu nakładów i wydatków jeśli:

-były to wydatki i nakłady konieczne, zużyte na przedmioty przynoszące dochód;

-wydatki i nakłady zostały zużyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny (chyba, że zwiększyły wartość majątku wspólnego w chwili ustania wspólności majątkowej)

Roszczenia w przypadku wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na rzecz majątku osobistego drugiego małżonka nie podlegają zwrotowi w postępowaniu o podział majątku wspólnego, ale w trybie powództwa cywilnego.

Zwrot wydatków i nakładów tylko w postępowaniu o podział majątku?

W wyjątkowych okolicznościach strony mogą żądać zwrotu wydatków i nakładów także zanim dojdzie do podziału majątku wspólnego. Podstawowym kryterium jest dobro rodziny, które w tym przypadku realizuje się zwykle gdy doszło do rozkładu pożycia. W takiej sytuacji zwrot jest dokonywany w drodze powództwa cywilnego.

W jaki sposób ustala się wartość wydatków i nakładów?

Przy zwrocie wydatków i nakładów ustala się ich wartość według cen z chwili orzekania. Z tego względu nie różni się to od ustalania wartości majątku wspólnego. Każda sprawa jest jednak inna i różny może być też sposób dokonywanych rozliczeń. Każdorazowo to sąd rozpoznający sprawę o podział majątku wspólnego będzie decydował o ewentualnym zwrocie nakładów i wydatków. Mnogość stosunków pomiędzy małżonkami generuje różne sytuacje do oceny. Małżonkowie mogą mieć roszczenia o charakterze odszkodowawczym, istnieje także problem zwrotu kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków na własne potrzeby, a spłacanego z majątku wspólnego.

Czym są wydatki i nakłady?

Brak jest legalnej definicji wyżej wskazanych instytucji, jednak powszechnie przyjmuje się, że:

-nakłady- dotyczą przedmiotów już istniejących w majątku (polegają na ich zachowaniu, czy ulepszeniu lub naprawie);

-wydatki- dotyczą przedmiotów nabywanych do majątku.

Podstawa prawna

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego

art. 45 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Inne artykuły na tematy rodzinne

postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej– analiza trybu postępowania, podmiotów, właściwości sądu, kwestii opłat

zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych– metoda na uzyskanie postanowienia np. w sprawie o alimenty jeszcze przed wyrokiem

trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego– podstawowe przesłanki do orzeczenia rozwodu, czym są i na czym polegają

alimenty na byłego małżonka, czy i kiedy mogą zostać orzeczone, jakie muszą zostać spełnione przesłanki

zawieszenie władzy rodzicielskiej– kiedy małżonek, czy też małżonkowie mogą zostać tymczasowo pozbawieni władzy rodzicielskiej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie