Brak zgody na rozwód, co dalej?

brak zgody na rozwód

Często można zetknąć się ze sprawami o rozwód, w których jedna ze stron usiłuje utrudnić funkcjonowanie drugiej. Przejawem takiego zachowania bywa brak zgody na rozwód. Nie zawsze jednak zgoda małżonka to konieczność, a rozwód można uzyskać również bez zgody.

Brak zgody na rozwód, kiedy zgoda nie jest potrzebna?

W zdecydowanej większości przypadków zgoda małżonka nie ma wpływu na możliwości orzeczenia rozwodu przez sąd. Jednak nie jest to regułą i są sytuacje, w których pomimo woli rozwiązania małżeństwa przez jedną stronę do rozwodu zwykle konieczna jest zgoda współmałżonka

Kiedy bez zgody małżonka nie uzyska się rozwodu?

W przypadku, gdy z pozwem o rozwód wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego konieczna jest zgoda współmałżonka.

Wyłączna wina oznacza, że na drugiej stronie nie ciążą żadne zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji brak zgody również podlega ocenie przez sąd. Jeśli bowiem jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego nie będzie brany pod uwagę.

W pozostałych przypadkach nie ma konieczności uzyskania zgody na rozwód.

Małżonek najpierw wyraził zgodę, a następnie ją cofnął, co teraz?

Nie ma przeszkód by najpierw wyrazić zgodę, a potem ją cofnąć. Z perspektywy sądu i orzeczenia o rozwodzie istotne jest oświadczenie. W nim należy wyrazić, bądź odmówić wyrażenia zgody. Istotne jest by zrobić to zanim zapadnie wyrok w sprawie.

Zatem, jeśli małżonek cofnął zgodę, jeszcze przed wydaniem orzeczenia, sąd oceni sytuację tak jakby nie została wyrażona zgoda. W takim przypadku brak zgody będzie oceniany z perspektywy zasad współżycia społecznego.

Brak zgody na rozwód, czy to koniec sprawy?

W przypadku, gdy rozwodu żąda mąż czy żona wyłącznie winna rozkładowi pożycia, a nie ma zgody drugiej strony, sąd za każdym razem rozważy, czy brak zgody nie narusza zasad współżycia społecznego.

W przypadku braku zgody, na osobie chcącej się rozwieść ciąży obowiązek udowodnienia, że brak orzeczenia rozwodu będzie naruszał zasady współżycia społecznego.

Choć nie jest to zadanie łatwe, to jednak z całą pewnością nie jest niewykonalne. Każde małżeństwo jest inne. Dlatego też nie ma jednakowej definicji, w jakim konkretnie przypadku dojdzie do naruszenia zasad współżycia społecznego.

Często przy ustalaniu, czy brak zgody małżonka narusza zasady współżycia społecznego bierze się pod uwagę:

  • utrzymywanie przez małżonka, bądź małżonków długotrwałego związku pozamałżeńskiego;
  • długotrwały czas od ustania pożycia małżeńskiego;

Podstawa prawna

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

art. 56 § 3 Kodeksu Cywilnego

Inne artykuły

-wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem;

śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o rozwód;

zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych;

jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

rozwód czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie