Brak zgody na rozwód, co dalej?

brak zgody na rozwód

Często można zetknąć się ze sprawami o rozwód, w których jedna ze stron usiłuje utrudnić funkcjonowanie drugiej. Przejawem takiego zachowania bywa brak zgody na rozwód. Nie zawsze jednak zgoda małżonka to konieczność, a rozwód można uzyskać również bez zgody.

Brak zgody na rozwód, kiedy zgoda nie jest potrzebna?

W zdecydowanej większości przypadków zgoda małżonka nie ma wpływu na możliwości orzeczenia rozwodu przez sąd. Jednak nie jest to regułą i są sytuacje, w których pomimo woli rozwiązania małżeństwa przez jedną stronę do rozwodu zwykle konieczna jest zgoda współmałżonka

Kiedy bez zgody małżonka nie uzyska się rozwodu?

W przypadku, gdy z pozwem o rozwód wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego konieczna jest zgoda współmałżonka.

Wyłączna wina oznacza, że na drugiej stronie nie ciążą żadne zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji brak zgody również podlega ocenie przez sąd. Jeśli bowiem jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego nie będzie brany pod uwagę.

W pozostałych przypadkach nie ma konieczności uzyskania zgody na rozwód.

Małżonek najpierw wyraził zgodę, a następnie ją cofnął, co teraz?

Nie ma przeszkód by najpierw wyrazić zgodę, a potem ją cofnąć. Z perspektywy sądu i orzeczenia o rozwodzie istotne jest oświadczenie. W nim należy wyrazić, bądź odmówić wyrażenia zgody. Istotne jest by zrobić to zanim zapadnie wyrok w sprawie.

Zatem, jeśli małżonek cofnął zgodę, jeszcze przed wydaniem orzeczenia, sąd oceni sytuację tak jakby nie została wyrażona zgoda. W takim przypadku brak zgody będzie oceniany z perspektywy zasad współżycia społecznego.

Brak zgody na rozwód, czy to koniec sprawy?

W przypadku, gdy rozwodu żąda mąż czy żona wyłącznie winna rozkładowi pożycia, a nie ma zgody drugiej strony, sąd za każdym razem rozważy, czy brak zgody nie narusza zasad współżycia społecznego.

W przypadku braku zgody, na osobie chcącej się rozwieść ciąży obowiązek udowodnienia, że brak orzeczenia rozwodu będzie naruszał zasady współżycia społecznego.

Choć nie jest to zadanie łatwe, to jednak z całą pewnością nie jest niewykonalne. Każde małżeństwo jest inne. Dlatego też nie ma jednakowej definicji, w jakim konkretnie przypadku dojdzie do naruszenia zasad współżycia społecznego.

Często przy ustalaniu, czy brak zgody małżonka narusza zasady współżycia społecznego bierze się pod uwagę:

  • utrzymywanie przez małżonka, bądź małżonków długotrwałego związku pozamałżeńskiego;
  • długotrwały czas od ustania pożycia małżeńskiego;

Podstawa prawna

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

art. 56 § 3 Kodeksu Cywilnego

Inne artykuły

-wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem;

śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o rozwód;

zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych;

jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

rozwód czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie