Rozwód jaki sąd jest właściwy? Gdzie wnieść pozew?

rozwód jaki sąd jest właściwy

Odpowiedź na pytanie: rozwód jaki sąd jest właściwy wymaga analizy wielu aspektów postępowania. Wybór sądu, do którego należy skierować pozew o rozwód jest jedną z podstawowych kwestii, którą powinien rozstrzygnąć każdy chcący się rozwieść. Warto wiedzieć, iż błąd w zakresie wyboru właściwego sądu nie będzie skutkował przegraniem sprawy, jednak w znaczący sposób ją wydłuży.

Nie można bowiem wybrać sądu według własnej woli, trzeba stosować się do obowiązujących przepisów (przepisy dotyczące postępowań w sprawach o rozwód znajdują się w kodeksie w oddziale ,,właściwość wyłączna”).

Rozwód, jaki sąd jest właściwy? Sąd rejonowy czy okręgowy?

Pomimo, iż zasadą jest, że większość spraw w I instancji jest rozpatrywana przez sąd rejonowy. Jednak w przypadku spraw o rozwód właściwym w I instancji był sąd okręgowy.

Jak znaleźć właściwy sąd?

Skoro już wiadomo, że właściwym do spraw rozwodowych jest sąd okręgowy, to kolejnym etapem jest wybór miejscowości, w której znajduje się sąd.

W Polsce jest ponad 40 sądów okręgowych, znajdujących się zazwyczaj w większych miastach. Jak zatem odpowiedzieć na pytanie: rozwód jaki sąd właściwy

Zgodnie z art. 41 k.p.c. powództwo o rozwód powinno być wytoczone przed sąd w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Jednak tylko w przypadku, gdy jedno z małżonków nadal tam mieszka.

Przykład:

Janusz P. i Karolina P. mieszkali razem w Lublinie. Obecnie Janusz P. wyprowadził się do Gdańska. Natomiast Karolina P. została w rodzinnym Lublinie. Chcąc pozwać drugiego z małżonków zarówno Janusz P. jak i Karolina P. muszą wnieść pozew o rozwód do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Małżonkowie nie mieszkają w tym okręgu

Jeśli żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Przykład

Janusz P. i Karolina P. mieszkali razem w Lublinie. Obecnie Janusz P. wyprowadził się do Gdańska. Natomiast Karolina P. wyjechała do Warszawy. Gdyby pozew chciał wytoczyć Janusz P. właściwym byłby Sąd Okręgowy w Warszawie. Natomiast gdyby miała to zrobić Karolina P. właściwym byłby Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Co jeśli małżonek nie wie, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania drugiej strony?

Natomiast gdy niemożliwe byłoby ustalenie w sposób wskazany powyżej żadnego sądu, pozew o rozwód należy wnieść przez sąd miejsca zamieszkania powoda.

Przykład

Janusz P. i Karolina P. mieszkali razem w Lublinie. Obecnie Janusz P. wyprowadził się do Gdańska. Natomiast Karolina P. wyprowadziła się z Lublina. Jednak, nie wiadomo do jakiej miejscowości.  Gdyby pozew chciał wytoczyć Janusz P. właściwym byłby Sąd Okręgowy w Gdańsku, bowiem nie da się ustalić adresu pozwanej Karoliny P.

Pamiętaj, iż sąd właściwy jest ustalany w momencie wnoszenia pozwu. Zatem, nie ma znaczenia, iż np. jedna ze stron w trakcie trwania sprawy się przeprowadziła. Zgodnie z art. 15 k.p.c. sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje nim do czasu zakończenia postępowania. 

Rozwód jaki sąd jest właściwy dla miejscowości spod Lublina?

Do właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie należą następujące, większe miejscowości takie jak:

  • Lublin,
  • Biała Podlaska;
  • Chełm;
  • Kraśnik;
  • Opole Lubelskie;
  • Puławy;
  • Radzyń Podlaski;
  • Ryki;
  • Włodawa.

Do jakiego wydziału wnieść pozew o rozwód?

W przypadku Sądu Okręgowego w Lublinie sprawy o rozwód są rozpatrywane przez III Wydział Cywilny Rodzinny. Pamiętaj, by przed wniesieniem pozwu zastanowić się nad wyborem właściwego sądu. Zalecam także by sprawdzić na stronie internetowej gdzie sąd ma siedzibę. Bowiem, błąd w tym zakresie jedynie niepotrzebnie spowolni twoją sprawę. Każdemu chcącemu się rozwieść zależy na czasie.

Jeśli interesuje Cię kwestia wydziałów w sądach w innych miejscowościach, sprawdź to na stronie internetowej. Sąd Okręgowy w Lublinie- link

Zachęcam także do sprawdzenia innych artykułów dotyczących rozwodu:

  • Co zawiera wyrok w sprawie o rozwód– Wnosząc pozew warto orientować się także co może także zostać rozstrzygnięte w sprawie o rozwód (m.in. podział majątku wspólnego, kwestie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów);

Podstawa prawna

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

art. 41 Kodeks Postępowania Cywilnego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie