zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych

Wniosek o udzielenie zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych stanowi istotny element wielu postępowań w sprawach o rozwód, alimenty czy podział majątku wspólnego. Z tego względu warto wiedzieć kiedy i w jaki sposób go używać, tak by zabezpieczyć w najszerszy możliwy sposób interesy swoje i swoich dzieci.

Udzielenie zabezpieczenia jest możliwe w każdej sprawie rodzinnej rozpatrywanej przez sąd. Nie oznacza to jednak, że każdy wniosek jest uwzględniany, tj. rozpatrywany pozytywnie. Zgodnie bowiem z zasadą art. 6 k.p.c. strona, która twierdzi obowiązana jest wskazać dowody.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych, na czym polega uprawdopodobnienie roszczenia?

Zabezpieczenie jak każda inna instytucja może być stosowana wyłącznie po spełnieniu istnienia pozytywnych, albo nieistnieniu negatywnych przesłanek. Co ważne, zabezpieczenie nie może prowadzić do zaspokojenia roszczenia.

W przypadku wniosku o udzielenie zabezpieczenia strona, która się tego domaga powinna uprawdopodobnić, że roszczenie istnieje i jest słuszne. Nie oznacza to udowodnienia, które jest pojęciem szerszym i wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych, kiedy nie uda się go uzyskać?

Sąd nie udzieli zabezpieczenia, gdy roszczenie:

-nie znajduje uzasadnienia w normie prawa materialnego;

-jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego

Co należy umieścić we wniosku o udzielenie zabezpieczenia?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być złożony wraz z wnioskiem/pozwem wszczynającym postępowanie zatem powinien zawierać wszelkie wymogi formalne pisma procesowego, ewentualnie także wskazanie sygnatury akt sprawy, jeśli już została nadana a sprawa jest w toku.

Kiedy sąd rozpatrzy wniosek?

Zasadą jest, że sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek bez zbędnej zwłoki. Oznacza to gwarancję dla strony procesowej, że składając wniosek nie będzie trzeba czekać długo i z całą pewnością nastąpi to szybko z uwzględnieniem specyfiki spraw rodzinnych.

Do jakiego sądu wnieść o zabezpieczenie?

Właściwym jest sąd, który rozpoznaje daną sprawę. Jeśli np. sprawa dotyczy rozwodu będzie to sąd okręgowy. (właściwość spraw rozwodowych), w przypadku spraw o ograniczenie kontaktów właściwy będzie sąd rejonowy.

Opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia

W przypadku:

-złożenia wniosku wraz z pismem wszczynającym postępowanie 0 zł;

-zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych- 40 zł

-zabezpieczenia roszczeń pieniężnych 100 zł

Opłata powinna być wniesiona wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia na konto sądu rozpoznającego sprawę.

Zaskarżenie, zmiana postanowienia o zabezpieczeniu

Istnieje możliwość złożenia zażalenia w przedmiocie udzielenia, odmowy udzielenia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Ponadto strona może żądać w toku sprawy zmiany postanowienia o udzielenie zabezpieczenia w przypadku zmiany okoliczności w sprawie.

Zabezpieczenie w sprawach rodzinnych ma ogromne znaczenie, bowiem dzięki niemu można np. szybciej uzyskać alimenty, ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem. Warto jednak używać tego środka mądrze i tylko wtedy, gdy istnieje szansa na powodzenie.

Inne artykuły

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej;

nazwisko po rozwodzie;

alimenty do kiedy należy je płacić?

zakaz kontaktów z dzieckiem;

małżeństwo zawarte przez pełnomocnika.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie