Nazwisko po rozwodzie, co robić?

zmiana nazwiska po rozwodzie

Gdy sąd orzekł już rozwód, oboje małżonków mogą zdecydować czy zachować nazwisko po rozwodzie, które zmienili na skutek zawarcia małżeństwa. Nie jest jednak tak, że zmiany nazwiska można dokonać w każdym czasie i nie trzeba spełnić żadnych warunków, by doszło do powrotu do ,,starego” nazwiska (sprzed rozwodu).

Co muszę zrobić, by zmienić nazwisko po rozwodzie?

By móc zmienić nazwisko należy złożyć stosowne oświadczenie, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia orzeczenia o rozwodzie. Ponadto oświadczenie powinno być złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Czy jeśli małżonek/małżonka zachowywał/a się nagannie w trakcie trwania małżeństwa albo jeśli rozwód nastąpił z jego/jej winy to druga strona może wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwiska?

Zachowanie małżonka/małżonki nie ma wpływu na zmianę nazwiska po rozwodzie. Tylko osoba, która chce zmienić nazwisko i zrobi to w przewidzianym prawem terminie, ma prawo do złożenia oświadczenia. Nie można nikogo zmusić do zmiany nazwiska, niezależnie od tego jak nagannie dana osoba by się nie zachowywała.

Czy można wydłużyć, bądź skrócić termin do złożenia oświadczenia o zmianie nazwiska po rozwodzie?

Nie istnieje żaden tryb, który dałoby się zastosować, by doprowadzić do zmiany terminu. Są to tylko i aż trzy miesiące liczone od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Oświadczenie o zmianie nazwiska wnosi się do urzędu stanu cywilnego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty. Zalecam, by sprawdzić numer rachunku bankowego właściwego urzędu na stronie internetowej. Strona internetowa Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie- link.

Może zainteresują Cię inne artykuły o tematyce prawa rodzinnego, a także inne artykuły na stronie:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie