Bigamia jako podstawa do unieważnienia małżeństwa

unieważnienie małżeństwa

Z całą pewnością unieważnienie małżeństwa z tej przyczyny nie należy do najczęstszych, jednak przypadki bigamii się zdarzają. Zwłaszcza, iż bigamia może być problematyczna nie tylko z perspektywy prawa cywilnego, ale i karnego.

Z tego powodu zdecydowałem się na stworzenie artykułu na stronie infor.pl, zachęcam do lektury: unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii.

Z jego treści można dowiedzieć się:

  • kto i kiedy może żądać unieważnienia małżeństwa,
  • kogo należy pozwać,
  • a także kiedy małżeństwo bigamiczne może stać się ważne?

Bigamia to tylko problem natury cywilnej?

Bigamia to nie tylko kwestia problematyczna z punktu widzenia trwającego małżeństwa, ale także rodząca odpowiedzialność o charakterze prawnokarnym.

Zgodnie z kodeksem karnym, odpowiedzialności podlega ten kto zawiera małżeństwo pomimo pozostawania w związku małżeńskim. Karą za ten czyn może być: grzywna, ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności do lat dwóch.

Art. 206 Kodeksu Karnego stanowi: ,,Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Bigamia jako podstawa do unieważnienia małżeństwa-podstawa prawna

§ 1.

Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
§ 2.

Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.
§ 3.

Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.

art. 13 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Inne artykuły

postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej;

zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny;

rozwód do jakiego sądu wnieść pozew;

rozwód a separacja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie