Alimenty do kiedy? Sprawdź czy jest jakiś termin!

alimenty do kiedy

Sąd może zasądzić alimenty na rzecz małoletniego dziecka zarówno w wyroku rozwodowym jak i w późniejszym postępowaniu. Nie ma również przeszkód by raz zasądzone alimenty zostały obniżone czy też podwyższone. Jednak w wyroku nie ma określonej daty, do której alimenty mają być płacone. Nie oznacza to, że rodzic ma nieustający obowiązek comiesięcznego płacenia.

Alimenty do kiedy? Czy także na pełnoletnie dziecko?

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie wpływa na ustanie obowiązku alimentacyjnego. Zobowiązany do zapłaty rodzic: matka czy ojciec, będą musieli kontynuować uiszczanie środków na rzecz swojego syna czy córki. Oczywiście jeśli dziecko kontynuuje naukę, a także nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.

Ukończenie studiów przez dziecko

Również jak w powyższym przypadku ukończenie studiów nie determinuje zakończenia płacenia alimentów. Nie jest to moment, w którym ustaje obowiązek alimentacyjny. Zatem jeśli syn lub córka skończą studia, niezależnie od tego w jakim trybie: dziennym czy wieczorowym nie oznacza to, że zakończyło się płacenie alimentów.

Jednak gdyby dziecko powtarzało lata studiów, nie przykładało się do nauki, możliwe jest żądanie zmiany orzeczenia o alimentach, co może skutkować zakończeniem obowiązku płacenia.

Dziecko skończyło edukację/studia i nie podejmuje pracy

W takim przypadku rodzic nie jest obowiązany do płacenia alimentów. Jeśli pomimo zakończenia szkoły dziecko nie wyraża chęci do znalezienia pracy, rodzic nie będzie zobowiązany do płacenia. Brak starań o znalezienie środków utrzymania nie będzie premiowany przez sąd.

Jeśli jednak dziecko ukończyło studia, lecz zamierza podnieść kwalifikacje zawodowe rodzice również powinni to umożliwić poprzez płacenie alimentów.

Alimenty do kiedy, ustanie obowiązku alimentacyjnego?

Za każdym razem gdy dziecko uzyska możliwość samodzielnego utrzymywania się istnieje podstawa do wniesienia o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Niezwykle istotne jest to, że wyłącznie sąd może uchylić obowiązek alimentacyjny.

Z drugiej strony jeśli rodzic nie jest w stanie płacić alimentów z uwagi na brak pieniędzy oraz majątku również stanowi to podstawę do domagania się uchylenia alimentów.

Zaprzestanie płacenia alimentów– nie warto podejmować takiej próby

Samowolne zaprzestanie płacenia będzie miało negatywne konsekwencje, nawet jeśli zaistnieją przesłanki, o których napisałem powyżej. Zatem zarówno, gdy dziecko nie podejmuje jakichkolwiek starań by kontynuować edukację, czy też znaleźć pracę, osoba zobowiązana do płacenia powinna najpierw postarać się o zmianę orzeczenia sądu, a dopiero po jego uprawomocnieniu przestać płacić alimenty.

W takiej sytuacji nie istnieje inne rozwiązanie jak wniesienie pozwu do sądu przeciwko dziecku wraz z żądaniem o uchylenie alimentów.

Okoliczności faktyczne

Przy każdej sprawie konieczne jest dokonanie analizy czy występują okoliczności uzasadniające uchylenie alimentów, ewentualnie ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego.

Podstawa prawna

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

art. 138 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Inne artykuły

unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii;

zwolnienie od kosztów sądowych;

alimenty na byłego małżonka;

postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej;

rozwód a separacja;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie