Zakaz kontaktów z dzieckiem- jakie są podstawy?

zakaz kontaktów z dzieckiem

Zakaz kontaktów z dzieckiem- kiedy sąd może go orzec, czy zawsze dotyczy obojga rodziców, a także czy orzeczenie o zakazie może zostać zmienione? 

Podstawowe informacje o zakazie kontaktów z dzieckiem

Jest to najbardziej restrykcyjna forma jaką może przybrać orzeczenie sądu dotyczące kontaktów z dzieckiem. Dla rodzica, którego dotyczy oznacza bezwzględny zakaz spotykania się z dzieckiem w jakiejkolwiek formie. Dotyczy także porozumiewania się na odległość (za pomocą telefonu, Internetu).

Jakie są przesłanki zakazu kontaktów?

Sąd wydaje postanowienie o zakazie, jeśli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża, lub narusza dobru dziecka, przy czym orzeczenie może mieć charakter tymczasowy.

Nieistotne jest czy doszło do zagrożenia czy naruszenia dobra dziecka, z punktu widzenia zakazu kontaktów z dzieckiem znaczenie ma jedynie stan zagrożenia. Oznacza to, że Sąd powinien przeciwdziałać zaistnieniu takiego stanu, w którym dochodzi do poważnego naruszenia dobra dziecka, zatem w ramach prewencji podjęta zostanie decyzja o zakazie kontaktów.

Czy zakaz zawsze dotyczy obojga rodziców?

Zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem dotyczy wyłącznie rodzica, bądź rodziców wskazanych w postanowieniu sądu. Jeśli zatem ziszczą się przesłanki orzeczenia w stosunku do jednego rodzica, to sąd nie będzie miał podstaw do wydawania zakazu kontaktu z drugim rodzicem.

Przekonania religijne a zakaz kontaktów

Również i w przypadku przekonań religijnych kluczowe znaczenie będzie miała kwestia dobra dziecka. Dlatego, tylko w przypadku, gdy przedstawianie i propagowanie kwestii wiary mogłoby poważnie naruszać lub zagrażać dobru dziecka sąd wyda decyzję o zakazie kontaktów rodzica z dzieckiem. Nie ma zatem żadnych przeszkód by propagować dziecku swoją wiarę i przekonania, uwzględniając oczywiście przede wszystkim jego dobro.

Zmiana orzeczenia o zakazie kontaktów

Istnieje możliwość zmiany postanowienia, w którym sąd wyda postanowienie zakazujące kontaktów z dzieckiem. By było to możliwe przesłanki wydania orzeczenia muszą przestać istnieć. Jeśli dobro dziecka tego wymaga sąd opiekuńczy może zmienić postanowienie umożliwiając w całości, bądź też w formie ograniczenia kontaktów.

Zakaz kontaktów=terapia dla rodzica?

Sąd orzekając o zakazie kontaktów może także orzec o konieczności podjęcia stosownej terapii, bądź też do określonego postępowania. Wydając takie orzeczenie sąd powinien wskazać w jaki sposób będzie kontrolował uczestnictwo rodzica w terapii.

Sąd ma jedynie możliwość nałożenia takiego obowiązku. Zatem wyłącznie od składu orzekającego będzie zależne jego zastosowanie.

Konieczność, forma, sposób i miejsce terapii, określonego zachowania, czy uczestnictwa w zajęciach będzie każdorazowo dostosowywana do danej sprawy. Celem stosowania terapii jest próba powrotu do normalności. Oznacza to stan, w którym kontakty rodzica z dzieckiem nie będą zagrażały jego dobru.

Podstawa prawna (zakaz kontaktów)

Odpowiednie uregulowania znajdują się w art. 113 ze zn. 3 kpc, który stanowi:

 

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Kodeks postępowania cywilnego (z dnia 17 listopada 1964 r. Dz. U. Nr 43, poz. 296)

Inne artykuły

wniosek o zakazanie kontaktów– co powinien zawierać, do jakiego sądu należy go złożyć?’

nazwisko po rozwodzie– kiedy i kto może złożyć wniosek o zmianę nazwiska?

co zrobić z gałęziami sąsiada na swojej działce?– czy i kiedy można je usunąć?

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika– nietypowy sposób zawarcia małżeństwa (artykuł na stronie infor.pl).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie