Zakaz kontaktów z dzieckiem

zakaz kontaktów z dzieckiem

Podstawowe informacje o zakazie kontaktów z dzieckiem

Jest to najbardziej restrykcyjna forma jaką może przybrać orzeczenie sądu dotyczące kontaktów z dzieckiem. Dla rodzica, którego dotyczy oznacza bezwzględny zakaz spotykania się z dzieckiem w jakiejkolwiek formie włączając w to także porozumiewanie się na odległość (za pomocą telefonu, Internetu).

Jakie są przesłanki zakazu kontaktów?

Sąd wydaje postanowienie o zakazie, jeśli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża, lub narusza dobru dziecka, przy czym orzeczenie może mieć charakter tymczasowy.

Nieistotne jest czy doszło do zagrożenia czy naruszenia dobra dziecka, z punktu widzenia zakazu kontaktów z dzieckiem znaczenie ma jedynie stan zagrożenia. Sąd powinien przeciwdziałać zaistnieniu takiego stanu, w którym dochodzi do poważnego naruszenia dobra dziecka, zatem w ramach prewencji podjęta zostanie decyzja o zakazie kontaktów.

Czy zakaz zawsze dotyczy obojga rodziców?

Zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem dotyczy wyłącznie rodzica, bądź rodziców wskazanych w postanowieniu sądu. Jeśli zatem ziszczą się przesłanki orzeczenia w stosunku do jednego rodzica, to sąd nie będzie miał podstaw do wydawania zakazu kontaktu z drugim rodzicem.

Przekonania religijne a zakaz kontaktów

Tylko w przypadku, gdy przedstawianie i propagowanie kwestii wiary mogłoby poważnie naruszać lub zagrażać dobru dziecka sąd wyda decyzję o zakazie kontaktów rodzica z dzieckiem. Nie ma zatem żadnych przeszkód by propagować dziecku swoją wiarę i przekonania, uwzględniając oczywiście przede wszystkim jego dobro.

Zmiana orzeczenia o zakazie kontaktów

Istnieje możliwość zmiany postanowienia, w którym sąd wyda postanowienie zakazujące kontaktów z dzieckiem. By było to możliwe przesłanki wydania orzeczenia muszą przestać istnieć. Jeśli dobro dziecka tego wymaga sąd opiekuńczy może zmienić postanowienie umożliwiając w całości, bądź też w formie ograniczenia kontaktów.

Jaka jest podstawa prawna orzeczenia o zakazie kontaktów?

Odpowiednie uregulowania znajdują się w art. 113 ze zn. 3 kpc, który stanowi:

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Kodeks postępowania cywilnego (z dnia 17 listopada 1964 r. Dz. U. Nr 43, poz. 296)

Zakaz kontaktów=terapia dla rodzica?

Sąd orzekając o zakazie kontaktów może także orzec o konieczności podjęcia stosownej terapii, bądź też do określonego postępowania. Wydając takie orzeczenie sąd powinien wskazać w jaki sposób będzie kontrolował uczestnictwo rodzica w terapii.

Nie w każdym przypadku będzie orzeczony taki obowiązek, bowiem przepis nie nakłada na sąd bezwzględnego obowiązku w tym zakresie, a jedynie możliwość.

Konieczność, forma, sposób i miejsce terapii, określonego zachowania, czy uczestnictwa w zajęciach będzie każdorazowo dostosowywana do danej sprawy. Nadrzędny cel stosowania terapii to próba powrotu do stanu, w którym kontakty rodzica z dzieckiem nie będą zagrażały jego dobru, a zatem próba powrotu do stanu normalności.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie