Śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o podział majątku wspólnego

śmierć małżonka przed zakończeniem postępowania o podział majątku

Śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o podział majątku wspólnego wywołuje szereg konsekwencji dla stron postępowania o podział majątku. Uregulowanie tej kwestii, mimo że nie jest to okoliczność występująca często, jest niezwykle istotne z punktu widzenia rodziny, czy też byłego małżonka.

Powstały w ten sposób stan prawny musi rozwiązać sąd. Konieczne jest umożliwienie samodzielnego korzystanie z majątku będącego dotychczas majątkiem wspólnym.

W przypadku śmierci jednego z małżonków, posiadany przez niego udział w majątku wspólnym podlega dziedziczeniu. Zatem oznacza to, że przypada na jego spadkobierców.

W jaki sposób podzielić majątek jeśli jeden z małżonków zmarł?

Z uwagi na fakt, iż udział podlega dziedziczeniu, na skutek śmierci małżonka powstaje wspólność majątku. Powstaje ona pomiędzy:

-żyjącym małżonkiem a

-spadkobiercami zmarłego małżonka.

Co zrobić z podziałem majątku po śmierci jednego z małżonków?

Niestety w przypadku śmierci małżonka konieczne jest przeprowadzenie dwóch postępowań o:

-dział spadku po zmarłym małżonku (w skład, którego wchodzi udział w majątku wspólnym);

-podział majątku wspólnego pomiędzy pozostałym przy życiu małżonkiem i spadkobiercami zmarłego małżonka.

Czy sprawy mogą zostać połączone do wspólnego rozpoznania?

Z uwagi na specyfikę sytuacji prawnej powstałej po śmierci jednego z małżonków, powyższe postępowania mogą zostać połączone do wspólnego rozpoznania. Ułatwia to uregulowanie kwestii m.in. nierównych udziałów w majątku czy też zwrotu wydatków i nakładów na majątek wspólny.

Czy są jakieś różnice w samym postępowaniu o podział majątku?

Poza tymi odrębnościami nie ma innych różnic pomiędzy podziałem majątku w zwykłym trybie (gdy oboje małżonkowie żyją). Nie różni się też kwestia opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego.

Jednak, z uwagi na powyższe, śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o podział majątku wspólnego wymaga od stron postępowania pewnej, większej aktywności.

Inne artykuły

alimenty na byłego małżonka– czy i kiedy trzeba je płacić?;

nierówne udziały w majątku wspólnym– kiedy sąd odstępuje od zasady równego podziału majątku?;

elementy wyroku rozwodowego– czy można podzielić majątek wspólny już na etapie postępowania o rozwód?;

zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych– czyli, czy i kiedy nie trzeba czekać na wyrok?;

zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny, albo z majątku wspólnego;

miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie