Zostałem pozwany co robić? – 7 podstawowych rad

pozwany jako strona procesu

Często dzieje się tak, że nowa sytuacja jaką zwykle bywa otrzymanie odpisu pozwu stanowi źródło stresu i staje się podstawą do podejmowania nieprzemyślanych działań. Wtedy często pojawia się również koncepcja by nie robić nic, a prawda sama obroni się w sądzie. Działając w ten sposób krzywdzimy wyłącznie siebie, bowiem pozwalamy powodowi inicjującemu proces na dowolne działanie, jednocześnie akceptując jego twierdzenia. Zostałem pozwany co robić by nie stracić szansy na wygraną. Poniżej podstawowe kwestie związane z uzyskaniem statusu pozwanego w sprawie.

Zostałem pozwany co robić? Po pierwsze –Nie panikuj

Jeśli już otrzyma się pozew z sądu nie wolno działać pochopnie. Z całą pewnością nie jest to czas, w którym można dać się ponieść nerwom. Warto wiedzieć, że nawet jeśli w pozwie są ogromne żądania np. duża kwota jako żądanie pozwu nie oznacza to, że powód ma rację. Przesadzone żądania w pozwie muszą mieć jednak wpływ na działania pozwanego, który powinien wskazać dlaczego, jego zdaniem kwota żądania jest zbyt duża.

Sprawdź czy roszczenie jest przedawnione

Będąc pozwanym warto zorientować się kiedy roszczenie powoda stało się przedawnione, bowiem skuteczne zgłoszenie zarzutu oznacza obowiązek oddalenia powództwa przez sąd. Terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń mogą być różne, z tego względu warto zorientować się kiedy upływa w przypadku danej sprawy.

Podstawowym terminem przedawnienia określonym przez Kodeks Cywilny, jest 6 lat, natomiast w przypadku roszczeń okresowych (np. renty) oraz związanych z prowadzeniem działalności termin wynosi 3 lata.

Udziel odpowiedzi na pozew

Koniecznym elementem w strategii obrony przeciwko powodowi jest udzielenie odpowiedzi na pozew. To pismo procesowe, w którym można ustosunkować się do zarzutów i twierdzeń powoda, to także miejsce do zgłoszenia wniosków dowodowych.

Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, z dokumentu urzędowego czy prywatnego, może z opinii biegłych może zmienić przebieg sprawy. Warto skorzystać z tych środków, bowiem powód już to zrobił. Teraz czas na aktywność pozwanego.

Zachowaj termin na wniesienie odpowiedzi

Odpowiedź na pozew wnosi się do sądu rozpoznającego sprawę w terminie przewidzianym w piśmie z sądu. Jednak nie krótszym niż dwa tygodnie. Z tego względu warto nie tylko zachować korespondencję z sądu, ale także zanotować datę odbioru pisma. To właśnie od niej będzie liczony termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Sprawdź podstawę prawną żądania

Brak podstawy prawnej również będzie skutkował przegraniem sprawy przez powoda. Dlatego z całą pewnością warto zorientować się, czy obowiązujące przepisy przewidują możliwość dochodzenia roszczeń na podstawie wskazanej przez powoda.

Może ktoś inny powinien ponieść odpowiedzialność?

Zdarzają się sprawy, w których powód mylnie oznacza strony. Bywają również i takie, w których w miejscu pozwanego powinno być więcej podmiotów. Warto mieć również na uwadze i ten aspekt aktywności w roli pozwanego.

Zostałem pozwany co robić?- czy mogę zgłosić zarzut potrącenia? Do kiedy mam na to czas?

Pozwany może zgłosić zarzut potrącenia jeśli:

-przysługuje mu względem powoda roszczenie z tego samego stosunku prawnego;

-wierzytelność pozwanego względem powoda jest niesporna, albo oparta na dokumencie niepochodzącym od pozwanego.

Jeśli wierzytelność może podlegać potrąceniu i jest wymagalna (tzn. może jej skutecznie żądać) potrącenie można zgłosić wyłącznie w chwili wdania się w spór co do istoty sprawy. Jest to więc moment udzielania odpowiedzi na pozew.

Inne artykuły

zwolnienie od kosztów sądowych;

przerwa w odbywaniu kary;

nazwisko po rozwodzie;

naruszenie dobrego imienia osoby zmarłej;

miejsce zamieszkania osoby fizycznej;

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie