Podstawowe zasady funkcjonowania w sądach w czasie pandemii

podstawowe zasady funkcjonowania w sądach w czasie pandemii

Stan zagrożenia wywołany korona wirusem wymusił na każdym z nas pewne zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Z tego względu powstał artykuł podstawowe zasady funkcjonowania w sądach w czasie pandemii.

Epidemia pozostawiła także swój ślad w sądach. Obecnie uczestnictwo w rozprawach, korzystanie z biura obsługi interesantów, a także czytelni akt wiąże się z koniecznością zastosowania się do wytycznych i zarządzeń. Na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie znalazły się szczegółowe zasady przebywania na terenie budynku sądu oraz na salach rozpraw.

Wejście do sądu- podstawowe zasady funkcjonowania w sądach w czasie pandemii

Przed epidemią każdy z interesantów był kontrolowany przy wchodzeniu do sądu pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów. W zasadzie było to jedyne ograniczenie w przemieszczaniu się po budynku sądu.

Każdy, kto chciał mógł wejść na salę rozpraw, a także uczestniczyć w posiedzeniu sądu jako publiczność. Był to istotny element społeczny.

Obecnie oprócz standardowej kontroli, każdy będzie miał mierzoną temperaturę. Ponadto, będzie sprawdzana przyczyna wizyty w sądzie. Z tego względu konieczne jest posiadanie wezwania na termin rozprawy.

Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i posiadanie maseczek (jednorazowych lub wielorazowych) albo przyłbic (w przypadku osób mających problemy z oddychaniem.

Czy sąd będzie zapewniał maseczki i przyłbice?

Każdy z interesantów będzie musiał samodzielnie zaopatrzyć się w stosowne środki ochrony. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby oskarżone, z których każda otrzyma stosowną ochronę.

Poza tym, sąd zadba wyłącznie o swoich pracowników, nie ma obowiązku kupowania maseczek dla stron sprawy czy świadków.

W jaki sposób poruszać się wewnątrz budynku sądu?

Poruszanie się jest możliwe wyłącznie po strefach wyznaczonych. Interesanci a także pełnomocnicy powinni przemieszczać się tylko najkrótszą drogą do sali, w której ma odbyć się sprawa.

Jakiekolwiek przemieszczanie w sądzie odbywa się wyłącznie w holu głównym, przy Biurze Obsługi Interesanta, czytelni akt oraz w oznakowanych miejscach oczekiwania, zlokalizowanych przy salach rozpraw.

Chciałbym złożyć pismo na rozprawie, jak to zrobić?

Obecnie nie ma takiej możliwości. Wszelkie pisma procesowe i jakiekolwiek inne dokumenty mogą być doręczane wyłącznie przez Biuro Podawcze. Na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem rozprawy, po przejściu procedury naświetlania lampami UV.

Jak wcześnie przed sprawą mogę stawić się w sądzie?

Zarówno będąc świadkiem, stroną czy pełnomocnikiem można stawić się w sądzie najwcześniej 15 minut przed planowanym terminem rozprawy. Ponieważ jest to kontrolowane, wcześniej nie wejdziemy.

Czy przebywanie na sali rozpraw będzie bezpieczne?

Trudno powiedzieć czy istnieje możliwość uzyskania 100% pewności, że przebywając w sądzie, czy na sali rozpraw nie zarazimy się wirusem. Natomiast, z całą pewnością podjęte środki gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa na salach rozpraw:

  • sale będą podlegały dezynfekcji i będą regularnie wietrzone;
  • zostanie zachowana bezpieczna odległość;
  • nie będzie działała klimatyzacja;
  • w miarę możliwości w jednej sali, każdego dnia będzie odbywała się tylko jedna sprawa;
  • rozprawy będą odbywały się bez udziału publiczności;
  • na rozprawy nie będzie można przynosić zbędnych rzeczy;
  • na rozprawy będzie można wejść wyłącznie w maseczce bądź przyłbicy;
  • przy wejściu na salę uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować ręce albo założyć rękawiczki;

Czy sąd może kazać mi zdjąć maseczkę?

Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje taka możliwość. Jednak, ma to związek wyłącznie z kwestią identyfikacji danej osoby. Dopiero po jej dokonaniu mamy obowiązek ponownie założyć maskę czy przyłbicę.

Gdzie znajdę pełną i aktualną wersję wytycznych?

Chcąc zapoznać się z pełnymi wytycznymi należy kliknąć w link: wytyczne Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dlatego, warto przed każdą wizytą w Sądzie, Biurze Obsługi Interesantów, bądź czytelni akt sprawy, zapoznać się z informacją na stronie internetowej sądu. Z całą pewnością wytyczne będą ulegały pewnym modyfikacjom.

Pamiętajmy, by dla dobra siebie i swoich bliskich stosować się do wszelkich wytycznych i by nie traktować ich z przymrużeniem oka, ale jako cenne wskazówki wprowadzone dla zwiększenia ochrony zdrowia i życia.

Inne artykuły

brak zgody na rozwód;

rozwód a separacja;

nierówne udziały w majątku wspólnym;

zwrot wydatków i nakładów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie