Zwolnienie od kosztów sądowych

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat tego w jaki sposób należy wypełnić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i jakich użyć argumentów by uzyskać zwolnienie od kosztów.

Co powinien zawierać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?

Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach i źródłach utrzymania. Oprócz tego wniosek powinien zawierać wszystkie standardowe elementy pisma procesowego.

We wniosku konieczne jest również podanie czego się domagamy. Możemy wnosić o zwolnienie od jakichkolwiek kosztów sądowych w sprawie, albo częściowo (np. od opłaty od pozwu, zaliczek na opinie biegłych).

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest wolny od opłat.

Oświadczenie o stanie rodzinnym, dochodach i źródłach utrzymania, można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. (link)

Co mam wpisać w daną rubrykę oświadczenia?

Często spotykam się w swojej praktyce. Choć oświadczenie wydaje się być proste do wypełnienia wiele osób napotyka pewne problemy.

Strona Nr 1

W pierwszej rubryce należy wpisać Sąd, do którego składamy wniosek, wraz adresem siedziby i ewentualnie wydziałem, do którego składamy wniosek.

Następnie wpisujemy sygnaturę. Jest ona nadawana dopiero, gdy sprawa jest w toku. Jeśli zatem wniosek składamy wraz z pozwem nie musimy wpisywać sygnatury.

Punkt trzeci to dane osoby składającej wniosek. Musimy pamiętać by umieścić wszelkie, konieczne informacje, tj.:

-imię i nazwisko;

-nr PESEL;

-NIP (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

Strona Nr 2

W pkt 4 należy wpisać wszystkie osoby, z którymi zamieszkujemy, jednak nie wpisujemy siebie.

Następnie kwestia majątku. Zalecam by szczegółowo opisać nieruchomości, powierzchnię, a także czy jesteśmy właścicielami miejsca, w którym mieszkamy. Wszelkie braki i niedokładności w opisie tylko zwolnią rozpoznanie wniosku.

Jeśli nie posiadamy nieruchomości rolnych czy innych nieruchomości należy wpisać brak lub nie posiadam. Jeśli tego nie zrobimy sąd nie rozpozna wniosku wzywając nas do uzupełnienia oświadczenia o stanie majątkowym.

Strona Nr 3

Strona Nr 3 to opis pozostałego majątku. W przypadku braku jakiegoś składnika majątku (np. oszczędności), należy wpisywać brak lub nie posiadam.

Strona Nr 4

Na stronie 4. wpisujemy razem ze sobą wszystkich domowników. W tym także małoletnie dzieci. Koniecznie trzeba uzupełnić dochód jaki osiągają, w tym także renty, 500+, emerytury.

Następnie, w pkt 7 należy uzupełnić kwestię zobowiązań i wydatków. Oczywiste jest, że w przypadku każdej rodziny wygląda to trochę inaczej, jednak zwykle wpisuje się rachunki za:

-prąd;

-telewizję;

-internet;

-telefon;

-czynsz;

-leki;

-śmieci;

-gaz, prąd;

-dojazdy do szkoły pracy;

-benzynę;

-ubrania;

-żywność

Strona Nr 5

W tymi miejscu wnioskodawca musi wpisać przede wszystkim miejscowość i datę, konieczny jest również podpis. Uczulam by pamiętać o wszelkich rubrykach, bowiem każdy brak zwolni rozpoznanie wniosku o kilka miesięcy.

Jaka może być decyzja sądu w sprawie wniosku o zwolnienie?

Sąd może orzec o: zwolnieniu od kosztów sądowych w całości, częściowym zwolnieniu, albo oddalić wniosek.

Częściowe zwolnienie jest częstym zabiegiem stosowanym przez sądy, bowiem rzadko zdarza się, że wnioskodawca jest pozbawiony jakichkolwiek środków pieniężnych. Zwolnienie w części może mieć postać np. zwolnienia od opłaty od pozwu, albo może mieć wymiar kwotowy.

Czy można zaskarżyć postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia?

Tak, wnioskodawcy przysługuje taki środek. W przypadku, gdy postanowienie wydał sąd jest to zażalenie, a gdy referendarz sądowy- skarga na orzeczenie referendarza. Do czasu rozpoznania środka zaskarżenia wnioskodawca nie musi uiszczać żadnych opłat.

Pamiętajmy by w oświadczeniu o stanie majątkowym podawać wyłącznie prawdziwe dane. W przeciwnym razie narażamy się na dochodzenie i grzywnę.

Zachęcam także do przeczytania innych artykułów na stronie

przerwa w odbywaniu kary;

5 zasad jak zachowywać się w sądzie;

pogryzienie przez psa- jak i kiedy uzyskać odszkodowanie?;

nazwisko po rozwodzie;

zostałem pozwany co zrobić?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie