pokrzywdzony przestępstwem- poradnik

Niniejszy artykuł: ,,pokrzywdzony przestępstwem poradnik” zawiera podstawowe informacje na temat osoby pokrzywdzonego, konieczności i możliwości podejmowania działań na etapie postępowania przygotowawczego.

Będąc pokrzywdzonym przestępstwem, niezależnie od tego, czy jest to gwałt, stalking, kradzież czy zabójstwo z całą pewnością właściwym działaniem będzie aktywny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Zarówno w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez prokuraturę, czy już po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu będąc ofiarą przestępstwa można podjąć cały szereg działań mających istotne znaczenie dla przebiegu postępowania.

Kim jest pokrzywdzony przestępstwem?

Kodeks postępowania karnego zawiera podstawową definicję pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało naruszone lub zagrożone przestępstwem.

Co to znaczy, że dobro zostało naruszone czy zagrożone?

Oznacza to, że zdrowie, życie lub majątek ucierpiały lub mogły ucierpieć na skutek przestępstwa. Koniecznym do uznania statusu pokrzywdzonego w sprawie nie jest zatem by doszło do utraty zdrowia, życia czy też majątku, a wystarczy jedynie stan zagrożenia.

Zawiadomienie o przestępstwie

Jeśli zostało popełnione przestępstwo, a nie toczy się żadne postępowanie konieczne jest zawiadomienie o przestępstwie. To pokrzywdzony przestępstwem powinien dopilnować by organy ścigania dowiedziały się o przestępstwie.

Warto jednak pamiętać, że zawiadamiamy jedynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a nie o przestępstwie. Organ rozpatrujący daną sprawę będzie podejmował decyzję czy doszło do przestępstwa.

Zawiadomienie może zostać złożone zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, można je złożyć również przez pełnomocnika.

Pokrzywdzony przestępstwem- kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem pokrzywdzonego może być zarówno adwokat jak i radca prawny.

Pełnomocnik pokrzywdzonego może nie tylko w jego imieniu złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale także składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, składać zastrzeżenia do opinii biegłych, zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania, oświadczenia o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, apelację czy wszelkie inne pisma procesowe.

Dzięki temu pokrzywdzony nie musi podejmować tych czynności samodzielnie. Nie musi także konfrontować się z oskarżonym na kolejnych terminach rozpraw.

Czy prokuratura ma obowiązek zawiadamiania mnie o przesłuchaniach?

Nie ma takiego obowiązku, dlatego konieczny jest wniosek. Zwykle w pierwszym piśmie z prokuratury znajduje się stosowne pouczenie. Z mojego doświadczenia wynika, że pokrzywdzeni często ignorują pouczenia, bowiem pismo zawiera ich bardzo wiele, często zupełnie nie związanych ze sprawą. Chcąc jednak działać w pełni warto się z nimi zapoznać.

Czy przejrzeć akta sprawy?

Tak, pokrzywdzonemu przysługuje takie prawo. Jednak konieczny jest odpowiedni wniosek, po jego uwzględnieniu należy uzgodnić termin do wykonania tej czynności. Oczywiście może przejrzenia akt może dokonać także pełnomocnik pokrzywdzonego.

Czy za fotokopię akt trzeba płacić?

Jeśli fotokopie wykonamy samodzielnie nie będzie pobierana opłata.

Oskarżyciel posiłkowy, do kiedy mam czas na złożenie oświadczenia?

Nawiązka- kiedy można się jej domagać i czy zawsze warto to robić?

Wnioski dowodowe, czy warto je składać

Z całą pewnością warto to zrobić.

Prokuratura umorzyła postępowanie, co mam robić?

Każdemu pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie prokuratury. Wnosi się je do sądu za pośrednictwem prokuratury, która wydała postanowienie i nie wymagana jest od niego żadna opłata. Konieczne jest jednak zachowanie terminu 7- dniowego. Liczy się go od dnia odbioru postanowienia o umorzeniu postępowania.

Śmierć pokrzywdzonego

W przypadku śmierci pokrzywdzonego, prawo do działania w postępowaniu przysługuje osobom mu najbliższym, natomiast, gdyby takie osoby nie zostały ujawnione za zmarłego działa z urzędu prokurator.

Inne artykuły

Zachęcam do zapoznania się z innymi artykułami na stronie:

po co mi obrońca w sprawie karnej?;

zwolnienie od kosztów sądowych;

pogryzienie przez psa- kiedym można uzyskać odszkodowanie;

wniosek o uzasadnienie wyroku;

dowód z badania krwi- czy zgoda na badanie jest potrzebna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie