Pogryzienie przez psa, kiedy można uzyskać odszkodowanie?

pogryzienie przez psa

Pogryzienie przez psa to częsty problem w dzisiejszych czasach. Niestety, często dzieje się tak, że przez nieuwagę, bądź lekkomyślność właścicieli czworonogów, dochodzi do przykrego zdarzenia jakim jest pogryzienie. Z całą pewnością jest to moment, w którym trzeba zacząć działać, zwłaszcza, iż pierwsze podjęte czynności mogą ułatwić uzyskanie odszkodowania.

Pogryzienie przez psa, co powinno się zrobić już na miejscu zdarzenia?

Oczywiście, każda sytuacja jest trochę inna i nie zawsze istnieje możliwość wykonania wszystkich czynności. Jeśli jednak mamy świadomość, jak istotne będzie w przyszłości wykazanie, kto i kiedy wyrządził nam szkodę, to na pewno zaczniemy działać.

Podstawowe kwestie, o które należy zadbać:

  • zrobienie zdjęć, zarówno miejsca ugryzienia, jak i samego zwierzęcia, a także osoby, która się nim zajmowała;
  • zawiadomienie Policji, ewentualnie Pogotowia Ratunkowego o zdarzeniu;
  • spisanie danych właściciela psa i poproszenie o informację o szczepieniu psa (również zalecam wykonanie zdjęcia zaświadczenia o szczepieniu).

Kto odpowiada za zwierzę?

Zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za zwierzę ponosi ten kto: ,,je chowa, lub się nim posługuje”. Oznacza to, że każdy kto otacza zwierzę opieką (zajmuje się, karmi, leczy, zapewnia schronienie) podlega odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez swojego pupila.

Pogryzienie przez psa, którym nie zajmował się właściciel

W takim przypadku, wystarczy sam fakt zajmowania się zwierzęciem w sposób opisany powyżej. Nawet jeśli ktoś ukradnie zwierzę, a będzie się nim zajmował również ponosi odpowiedzialność.

Zwierzę uciekło

Nawet jeśli zwierzę ucieknie, czy też się zabłąka osoba za nie odpowiedzialna będzie musiała pokryć szkody. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Z tego względu pomimo domniemania winy możliwe jest uniknięcie płacenia odszkodowania jeśli wykażemy, że pomimo prawidłowo sprawowanego nadzoru i tak pies by uciekł i doszłoby do szkody.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Nie ma, zarówno górnej jak i dolnej, granicy odszkodowania. Wszystko jest uzależnione od stopnia naszej krzywdy, doznanych obrażeń. Istnieje również możliwość domagania się zwrotu uszkodzonej odzieży, dojazdów do lekarzy, czy rehabilitacji.

W przypadku pogryzienia sytuacja poszkodowanego jest lepsza

Zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego domniemuje się, iż jeśli doszło do pogryzienia, to osoba odpowiedzialna za zwierzę ponosi odpowiedzialność. Może jednak wykazać jakieś okoliczności, w których nie będzie ponosiła winy. Jednak to na właścicielu psa spoczywa obowiązek do takiego działania.

Sprawa karna czy cywilna?

W przypadku, gdy chcemy dochodzić odszkodowania niezbędna może okazać się sprawa cywilna. Chyba, że właściciel wypłaci odszkodowanie dobrowolnie.

Z drugiej strony, niezależnie od sprawy cywilnej, w celu ukarania sprawcy, może zostać wszczęte postępowanie karne.

Jeśli jesteśmy ofiarą to, gdy mamy obrażenia powyżej 7 dni, Prokuratura jest obowiązana do działania z urzędu. Natomiast, gdy obrażenia są mniejsze postępowanie karne jest wszczynane wyłącznie na skutek zawiadomienia poszkodowanego.

Pogryzienie przez psa a podstawa prawna

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

art. 431 Kodeksu Cywilnego

Inne artykuły

naruszenie dobrego imienia osoby zmarłej;

pozbawienie władzy rodzicielskiej;

gałęzie sąsiada na mojej działce;

wniosek o uzasadnienie wyroku;

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej;

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie