Po co mi obrońca w sprawie karnej?

po co mi obrońca w sprawie karnej?

Odpowiedź na pytanie: po co mi obrońca w sprawie karnej, dla wielu może okazać się oczywista.

Jednak, często kontaktują się ze mną klienci, których sprawy zostały już zakończone prawomocnym wyrokiem. Z całą pewnością uważam, że jest to zbyt późno. Wtedy zwykle niewiele można już zrobić. Warto już na początku sprawy poszukać pomocy, nie musi to być reprezentacja w sprawie. Często już zwykła porada prawna może wiele pomóc.

W czym może mi pomóc obrońca?

Udział obrońcy w postępowaniu nie zagwarantuje uniewinnienia. Jednak z całą pewnością umożliwi pełne wykorzystanie wszelkich środków prawnych by ułatwić sądowi wydanie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Taktyka procesowa– po co mi obrońca w sprawie karnej

Proces karny to specyficzny rodzaj postępowania. To nie oskarżony musi udowodnić swoją niewinność, a prokuratura winę.

Z tego względu nie zawsze nadmierna aktywność w dowodzeniu musi przynieść pozytywny rezultat. Każda sprawa jest trochę inna i wymaga innego podejścia. Analizując akta sprawy, a także konsultując się z klientem trzeba wybrać najwłaściwszą drogę.

Czy i kiedy mogę nie odpowiadać na pytania

Jednym z podstawowych wyborów jest postawa zarówno przed organami ścigania jak i sądem. Oskarżonemu, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do obrony. Realizuje się ono m.in. przez stosunek do zadawanych pytań.

Zgodnie z przepisami można:

-składać wyjaśnienia, bądź odmówić ich składania;

-odmówić odpowiedzi na zadawane pytania;

-odpowiadać wyłącznie na pytania obrońcy;

Wnioski dowodowe

Proces karny to także, a może i przede wszystkim składanie wniosków dowodowych. Warto mieć świadomość, że zarówno brak aktywności jak i przesadne działanie mogą źle wpłynąć na końcowy rezultat sprawy.

Kiedy mogę skorzystać z pomocy obrońcy?

Gdy jesteśmy podejrzanymi w sprawie przed pierwszym przesłuchaniem zostaniemy pouczeni w trybie art. 300 k.p.k. o możliwości skorzystania z pomocy obrońcy.

Zlekceważenie tego momentu może być bardzo przykre w skutkach. Oczywiście jeżeli czujemy się na siłach by samemu prowadzić proces to możemy udowadniać przed sądem, że prokuratura się myli. Niewykluczone, że się uda. Jeśli jednak przy prostych usługach korzystamy z pomocy specjalistów, to trudno by w przypadku takiej sprawy zdawać się na przypadek.

Kto może być obrońcą?

Na podstawie art. 82 k.p.k. obrońcą może być:

-radca prawny;

-adwokat

Obrońca z urzędu czy z wyboru?

Osoby, które nie stać na pomoc obrońcy, mogą skorzystać z obrońcy z urzędu. Niestety, dla podejrzanych i oskarżonych nie każdemu przysługuje takie prawo. Konieczne jest nie tylko złożenie stosownego wniosku, ale także odpowiednia argumentacja. Gdy jej zabraknie, sąd odmówi nam prawa do obrony z urzędu.

Poza przypadkiem obrony obligatoryjnej, do uzyskania pomocy z urzędu konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Zwykle do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach, stanie majątkowym. Sposób w jaki je wypełnić można znaleźć pod tym linkiem. XXX

Wzór wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu zwykle znajduje się na stronach internetowych właściwych sądów (link– Sąd Okręgowy w Lublinie).

Inne artykuły

śmierć małżonka przed zakończeniem procesu o podział majątku wspólnego;

naruszenie dobrego imienia, czci osoby zmarłej;

jak wybrać sąd właściwy w sprawie o rozwód?;

dozór elektroniczny- odbywanie kary w formie tzw. ,,obrączki”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie