Przerwa w odbywaniu kary

przerwa w odbywaniu kary

Przerwa w odbywaniu kary – jest czymś co próbuje uzyskać wielu skazanych. Jednak prawda jest taka, że nie każdemu udzielana jest zgoda i nie w każdym przypadku znajdzie ona zastosowanie. Z tego względu warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na jej temat.

Kto może złożyć wniosek o przerwę w odbywaniu kary ?

Wniosek o przerwę może zostać złożony zarówno przez samego skazanego, jego pełnomocnika (radcę prawnego, bądź adwokata), a także dyrektora zakładu karnego.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek?

Właściwym jest sąd penitencjarny miejsca, w którym skazany odbywa karę (wydział penitencjarny sądu okręgowego).

Natomiast, w przypadku kolejnych przerw, właściwym będzie sąd, który pierwszy rozpatrywał sprawę przerwy.

Ile wynosi opłata?

Przy składaniu wniosku o przerwę konieczne jest uiszczenie opłaty. Obecnie wynosi ona 60 zł, stosownie do ustawy o opłatach w sprawach karnych (art. 15 ust. 1 pkt 2).

Jakie są przesłanki udzielenia przerwy w odbywaniu kary?

Sąd może udzielić przerwy w sytuacji, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Brak jest jednak konkretnej definicji czym są owe względy. Z tego powodu każdy przypadek jest badany przez sąd indywidualnie. Dopiero wtedy wydana jest ocena, czy udzielić przerwy.

Ile trwa przerwa?

Sąd udziela przerwy w wymiarze łącznym jednego roku, jednak może to zrobić kilkukrotnie.

Natomiast w przypadku kobiet ciężarnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, przerwa może trwać do 3 lat od urodzenia się dziecka.

Dodatkowe obowiązki wobec skazanego w trakcie przerwy?

Jeśli sąd udzieli przerwy może także zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy, zgłaszania się do wybranej jednostki Policji, czy też nawet podjęcia leczenia lub rehabilitacji.

Kiedy sąd nie udzieli przerwy?

W przypadku nie zaistnienia przesłanek, wskazanych powyżej, sąd nie udzieli przerwy.

Ponadto, sąd nie udzieli przerwy jeśli nie upłynął rok od poprzedniej przerwy. Jednak, z uwagi na chorobę psychiczną, a także wypadek losowy przerwa może zostać udzielona.

Podstawa prawna

§ 1. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 przesłanki obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności § 1 do czasu ustania przeszkody.


§ 2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przepisy art. 151 odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności § 3–5 stosuje się odpowiednio.


§ 2a. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego.


§ 3. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.


§ 4. (uchylony)


§ 5. Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy. Jest on również właściwy do orzeczenia przerwy, o której mowa w § 3, jeżeli skazany nadal przebywa na wolności.

art. 153 Kodeksu Karnego Wykonawczego

Inne artykuły

dozór elektroniczny– czyli jak odbywać karę w domu?;

co robić, gdy otrzyma się pozew?;

do kiedy należy płacić alimenty?

rozwód a separacja, podstawowe różnice;

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej wraz z wzorem;

unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii– artykuł na stronie infor.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie