Porady prawne listopad 2020 r.

porady prawne listopad 2020

Porady prawne- listopad 2020 r., czas start!!! Zgodnie z zapowiedzią od listopada 2020 r. zaczynam cykl artykułów poświęconych szczegółowym zagadnieniom prawnym. W tej części odpowiadam na pytania:

  • w aktach sprawy zalegają ważne dokumenty, czy można je odzyskać?
  • 10 lat temu pożyczyłem pieniądze, nie zapłaciłem, teraz zgłosił się jakiś podmiot i żąda zapłaty, czy ma prawo?
  • w trakcie zabiegu kosmetycznego wyrządzono mi szkodę, czy i od kogo mogę się domagać odszkodowania?

#1 Porada prawna

W aktach sprawy znajduje się mój pamiętnik. Czy mogę go odzyskać?

Czasami zdarza się tak, że zachodzi konieczność wysłania do sądu oryginałów dokumentów. W takim przypadku stają się one częścią akt sprawy. Problem pojawia się, gdy są to na tyle cenne dokumenty, że chcielibyśmy je odzyskać.

W celu odzyskania dokumentów z akt sprawy należy złożyć wniosek (wzory zwykle znajdują się na stronach sądów) do Sądu rozpoznającego sprawę. Konieczne będzie wskazanie konkretnych kart akt sprawy, na której znajduje się interesujący nas dokument. Jeśli tego nie wiemy, możemy uzyskać taką informację przeglądając akta sprawy.

Aby przejrzeć akta sprawy zwykle należy zadzwonić do Sądu i je zamówić, uzgadniając konkretny termin. Do akt mają dostęp strony postępowania, także po jego prawomocnym zakończeniu. Pełne akta sprawy zawsze znajdują się w Sądzie I instancji, nawet jeśli sprawa toczyła się również przed II instancją.

Następnie należy czekać na zarządzenie wydane przez sąd. Warto uzasadnić dlaczego go potrzebujemy i dlaczego wnioskowany dokument jest tak ważny. Wtedy z całą pewnością łatwiej będzie go odzyskać.

#2 Porada prawna

10 lat temu pożyczyłem pieniądze, nie oddałem ich, teraz zgłosił się jakiś podmiot i żąda zapłaty. Czy ma prawo?

Obecnie coraz częściej zdarza się, że niespłacone długi zostają sprzedane do różnych podmiotów. Handel roszczeniami ma swoje źródło w cesji wierzytelności. Jednak, jeśli ktoś, od kogo nie pożyczaliśmy pieniędzy żąda od nas zapłaty, powinien przedstawić dokument potwierdzający, iż nabył wierzytelność.

Omawiana sytuacja dotyczy także przedawnionego długu. W takim przypadku, jeśli powołamy się na zarzut przedawnienia roszczeń, żaden sąd nie zasądzi zwrotu pożyczonych środków. Warto mieć tego świadomość, bowiem w trakcie rozmów, zwłaszcza telefonicznych, klienci bywają wprowadzani w błąd. Nie powinniśmy jednak dać się zastraszyć. Ciągłe dzwonienie, a często i nękanie w miejscu zamieszkania czy pracy jest działaniem, które może zmuszać do zapłaty. Pamiętajmy, że jeśli nasz dług jest przedawniony nie musimy tego robić, a wierzyciel nie wygra sprawy w sądzie.

#3 Porada prawna

W trakcie zabiegu kosmetycznego wyrządzono mi szkodę. Czy i od kogo mogę się domagać odszkodowania?

W takich przypadkach każdemu poszkodowanemu przysługuje roszczenie mogące mieć postać: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Oczywiście nie w każdej sprawie katalog żądań będzie aż tak rozbudowany. Jednak, z uwagi na specyfikę salonów kosmetycznych warto wiedzieć, że w przypadku szkody nie jesteśmy zdani wyłącznie na siebie.

Warto już na miejscu zadbać, by w odpowiedni sposób udokumentować, to co zostało nam wyrządzone. Przede wszystkim konieczne jest: wykonanie zdjęć, zachowanie paragonu z usługi. Dobrym pomysłem może okazać się także wezwanie policji. Wtedy, będziemy mieli pewność, że właściciel salonu nie będzie się bronił twierdzeniami, że nas nie zna i w ogóle nie było nas w salonie.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie żądań do salonu, czyli napisanie wezwania do zapłaty. Należy wycenić poniesione szkody, zarówno materialne jaki i niematerialne. Warto skonkretyzować, co nam się stało i jakie koszty ponieśliśmy w związku z próbą powrotu do stanu sprzed zabiegu. Niektóre salony mają wykupioną polisę OC. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Warto jednak wiedzieć, iż jest to odpowiedzialność ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej.

Jeśli ubezpieczyciel, bądź salon odmówią wypłaty sprawę należy skierować do sądu.

Inne artykuły

unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii– artykuł ze strony infor.pl;

odmowa badania DNA;

poradnik pokrzywdzonego przestępstwem;

przerwa w odbywaniu kary;

wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dziećmi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie