Czy można odmówić badania DNA?

Odpowiedź na pytanie czy można odmówić badania DNA jest jednoznaczna oczywiście, że tak. Natomiast, warto zdawać sobie sprawę ze skutków jakie może wywołać taka decyzja procesowa. Nie zawsze pozwoli to na wygranie sprawy, a jedynie utrudni ją drugiej stronie.

Kto wyraża zgodę na badanie dziecka, ubezwłasnowolnionego całkowicie?

W przypadku małoletniego konieczna jest zgoda rodzica, bądź rodziców. Jeśli matka i ojciec nie są w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska, każde z nich może zwrócić się do sądu o podjęcie decyzji w tym zakresie. Tak samo jak każda istotna sprawa w życiu dziecka, także i badanie DNA może być przedmiotem decyzji sądu.

W przypadku ubezwłasnowolnionego całkowicie również konieczna jest zgoda opiekuna.

Postanowienie sądu wydane w trybie art. 109 § 1 kro może zastąpić zgodę rodziców, bądź opiekunów. Jeśli nie są oni w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska w tym przedmiocie.

Brak zgody na badanie= wygrana sprawa?

Często, wiele osób odmawiających badania pozostaje w błędnym przekonaniu, że dzięki temu uda się wygrać sprawę. Z całą pewnością brak dowodu z badania DNA może znacząco utrudnić sprawę, jednak nie oznacza przegranej. Sąd może, mając na względzie inne dowody zebrane w postępowaniu wydać wyrok, nawet bez takich badań.

Czy można odmówić zgody na badanie DNA?- w jakiej formie należy wyrazić zgodę?

Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy. Konieczne jest jedynie by została wyrażona wola badanego. Nie musi być to forma pisemna. Jednak wydaje się, najlepiej jest by pobrać zgodę w takiej formie.

Czy można cofnąć zgodę?

Tak, jednak wyłącznie do czasu wykonania badania zgoda może zostać cofnięta. Nikogo nie można zmusić do wykonania takiego badania. Proces pobierania materiału genetycznego wiąże się z naruszeniem integralności cielesnej. Z tego względu materiał taki może zostać pobrany jedynie, gdy badany wyrazi na to zgodę.

Inne artykuły

po co mi obrońca w sprawie karnej?

śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o podział majątku wspólnego;

wniosek o uzasadnienie wyroku;

pozbawienie władzy rodzicielskiej;

zwrot nakładów i wydatków na majątek wspólny;

odmowa zgody na badanie krwi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie