Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia

zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania

Często zdarza się tak, że decyzja Prokuratury o umorzeniu zapada przedwcześnie. Warto zdawać sobie sprawę z możliwości prawnych przysługujących stronie do wzruszenia postanowienia o umorzeniu. Podstawowym środkiem zaskarżenia jest zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia (postępowania).

Kto może złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu?

W przypadku umorzenia postępowania uprawnionym jest pokrzywdzony. Szerzej na temat problematyki pokrzywdzonego można przeczytać w artykule (link).

Czy po wniesieniu zażalenia prokuratur może uchylić swoje postanowienie?

Tak, nie ma przeszkód by, pomimo wcześniejszego umorzenia postępowania prokurator zmienił swoją decyzję.

Jeśli jednak tak się nie stanie, prześle akta sprawy wraz z zażaleniem do sądu.

Ile wynosi opłata- zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania?

W dobie powszechnego wzrostu opłat sądowych, zażalenie pozostało od niego wolne. Nie trzeba martwić się zatem o opłatę czy też koszty w przypadku wnoszenia ww. środka zaskarżenia.

Czy zażalenie musi mieć szczególną formę?

Przepisy nie wymagają zachowania specjalnej formy. Z całą pewnością jednak konieczne jest zachowanie podstawowych elementów każdego pisma procesowego.

Czy zarzuty nie są konieczne?

Zamierzając złożyć jakikolwiek środek zaskarżenia warto wskazać na jakiej podstawie uważamy, iż organ prowadzący postępowanie popełnił błąd wydając określoną decyzję.

Nie inaczej jest w przypadku zażalenia. Choć nie jest to element konieczny tego pisma, dzięki niemu można w znaczący sposób ułatwić uchylenie zażalenia.

Trudno ocenić jakie błędy mogą pojawić się w toku postępowania. Jednak z całą pewnością do najczęstszych należą:

-przedwczesne zakończenie postępowania;

-nie wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy;

-wybiórcze traktowanie materiału dowodowego;

-brak opinii biegłych;

-nie przesłuchanie świadka/świadków.

Gdzie i w jakim terminie wnosi się zażalenie?

Zażalenie wnosi się do sądu, jednak za pośrednictwem prokuratury, która prowadziła postępowanie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczania wraz z uzasadnieniem.

Jaką decyzję może podjąć sąd?

Sąd może:

-uwzględnić zażalenie i uchylić postanowienie o umorzeniu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania;

-oddalić zażalenie.

W przypadku uwzględnienia zażalenia sąd może także wskazać jakich naruszeń dopuszczono się w toku postępowania przygotowawczego.

Inne artykuły

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika– artykuł ze strony infor.pl;

odmowa badania DNA;

gałęzie sąsiada na mojej działce, co robić?;

pozbawienie władzy rodzicielskiej;

pogryzienie przez psa-odszkodowanie;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie