Gałęzie sąsiada na mojej działce – co robić?

gałęzie sąsiada na mojej działce

Gałęzie sąsiada na mojej działce to powtarzający się problem w relacjach sąsiedzkich. Często w naszym życiu dzieje się tak, że nie jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną nawet w tak prozaicznej kwestii jak drzewa czy krzewy częściowo przerastające na naszą działkę, nieruchomość. W takich momentach należy korzystać z pomocy przepisów. W omawianym przypadku zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym.

Gałęzie sąsiada na mojej działce-kiedy można podjąć działania?

Własność nieruchomości, lub jak się to często potocznie mówi ,,gruntu”, zgodnie z art. 143 Kodeksu cywilnego rozciaga się także na przestrzeń nad powierzchnią danej nieruchomości. Zatem jeśli gałęzie sąsiada przekroczyły granicę naszej nieruchomości mamy prawo do podjęcia stosownych działań.

Co należy zrobić najpierw?

Pierwszą rzeczą, której należy dokonać jest poinformowanie sąsiada i wyznaczenie mu terminu na usunięcie przerastających gałęzi.

Z całą pewnością dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień, zwłaszcza jeśli nasze relacje z sąsiadem nie są najlepsze, warto wysłać pocztą informację o zamiarze usunięcia gałęzi, wraz z wyznaczeniem stosownego terminu (do kiedy może zrobić to sam). Oczywiście, w takim przypadku, należy wysłać list polecony z poświadczeniem odbioru. W ten sposób uda się uniknąć zarzutu, że nie poinformowaliśmy sąsiada o planowanej wycince.

Termin, który wyznaczymy sąsiadowi będzie płynął nie od chwili wysłania listu, ale od momentu, w którym list został odebrany.

Następnie, jeśli to nie przyniesie rezultatu, a termin upłynie można samemu obciąć gałęzie.

Nie jestem w stanie obciąć gałęzi ze swojej działki, czy mogę przejść na działkę sąsiada i tam obciąć?

Zgodnie z art. 149 Kodeksu cywilnego właścicielowi przysługuje prawo do wejścia na grunt sąsiedni, w celu usunięcia przerastających elementów drzew czy krzewów.

Co jeśli będąc na sąsiednim gruncie coś uszkodzę?

W takim przypadku, nawet jeśli słusznie realizowane było prawo, by wejść na grunt sąsiedni, ale jednak w trakcie prac doszło do szkody, należy ją naprawić, oczywiście jeżeli nasz sąsiad tego zażąda.

Kto staje się właścicielem obciętej gałęzi i czy mogę zachować owoce znajdujące się na gałęzi?

Jeśli sąsiad, pomimo wyznaczenia mu terminu nie obetnie gałęzi i dokonamy tego samodzielnie, po obcięciu stajemy się właścicielami zarówno gałęzi, owoców jak i korzeni drzewa.

Czy wolno obciąć korzenie przerastającego drzewa?

Tak, jednak warto zachować przy tym zdrowy rozsądek. Jeśli bowiem na skutek naszego działania dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia drzewa, jego właściciel może mieć w stosunku do nas odpowiednie roszczenia odszkodowawcze.

Warto także, przed każdym działaniem związanym z wycinką zapoznać się z przepisami prawa administracyjnego, tak by nie doprowadzić do nałożenia kary za nielegalną wycinkę.

Oczywiście, jeśli przedmiotem naszego zainteresowania są wyłącznie gałęzie, nie ma konieczności uzyskania zgody.

Gałęzie sąsiada na mojej działce a podstawa prawna

Art. 149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia
zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu
może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie
przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających
się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio
wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

art. 149- 150 Kodeks cywilny

Inne artykuły na stronie

zakaz kontaktów z dziećmi;

jak zachowywać się w sądzie?;

rozwód a separacja;

przerwa w odbywaniu kary;

naruszenie dobrego imienia, czci osoby zmarłej;

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej;

bigamia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie