Firmy windykacyjne – jak sobie z nimi radzić?

firmy windykacyjne

Czynności podejmowane przez firmy windykacyjne w Polsce są podejmowane bardzo często na granicy prawa, a czasem także z jego przekroczeniem. Windykatorzy, mając po drugiej stronie słabego i biednego dłużnika, czują się pewnie. Jest to także element psychologicznej gry, w której dąży się do zastraszenia przeciwnika, tak by przestał on logicznie myśleć, a przede wszystkim, by przestał się bronić.

Dłużnicy są zwykle w swej walce sami. Mało jaki prawnik jest w stanie podjąć się zlecenia. Mając świadomość, iż walka z firmami windykacyjnymi stanowi dla wielu codzienność, w tym artykule zaprezentuję podstawowe informacje potrzebne do walki z firmami windykacyjnymi.

Firma windykacyjna to nie komornik, a windykacja to nie egzekucja

Każdy, kogo dotyczy przykrość kontaktu ze strony firmy windykacyjnej powinien zdawać sobie sprawę, że jej działania to nie działania komornika. Zatem żadna firma nie ma prawa do zajmowania przedmiotów majątkowych dłużnika. Nie ma prawa także straszyć, że tego dokona.

Zajęcia ruchomości, nieruchomości czy też praw to domena komornika, który działa w oparciu o tytuł wykonawczy (tj. prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonawczą). Jeśli więc firma twierdzi, że przyjedzie do nas ,,windykator terenowy” i zabierze lodówkę czy też pralkę, to warto mieć świadomość, że nie ma podstawy prawnej, by tego dokonać.

Również brak jest podstawy prawnej do tego, by pracownik firmy windykacyjnej nachodził naszych sąsiadów i pytał o naszą kondycję finansową.

Każde tego typu bezprawne działanie powinno być zgłaszane odpowiednim organom. W tym wypadku należy to zgłosić Policji.

Skąd wziął się dług? Firma windykacyjna raczej Ci tego nie powie

Często firmy powołują się na istnienie jakiegoś zadłużenia, jednak nie wskazują o jakie i względem kogo zadłużenie chodzi.

Każdy dłużnik, w takiej sytuacji powinien żądać precyzyjnego wskazania jakiej wierzytelności dotyczy dług, co się na niego składa (np. odsetki, należność główna), kiedy powstał ww. dług.

Nie wolno uiszczać zapłaty, jeśli nie wiemy czy rzeczywiście jesteśmy dłużnikami.

Praktyka pokazuje, że myląc adresy, dane, dochodzi do sytuacji, w których firma windykacyjna myli się nie tylko co do zadłużenia, ale także co do osoby, względem której ma być prowadzona windykacja.

Firma windykacyjna twierdzi, że nabyła dług, czy ma do tego prawo?

Tak, jednak sprzedający wierzytelność powinien poinformować dłużnika, że od chwili tzw. cesji świadczenie należy spełnić do nabywcy, a nie dotychczasowego wierzyciela. 

Firma może również działać na zlecenie pierwotnego wierzyciela. W takim przypadku wszelkie środki należy zapłacić do wierzyciela a nie do firmy.

Dłużnicy często mylnie twierdzą, że nie będą płacili firmie windykacyjnej, bowiem to nie ona była stroną umowy. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami może dojść do przelewu wierzytelności (tzw. cesji) na inny podmiot. W takim przypadku świadczenie należy spełnić do rąk nowego wierzyciela.

Doradzam jednak, by się zabezpieczyć i zażądać od firmy windykacyjnej, by ta wykazała, że faktycznie jest nowym wierzycielem. Same twierdzenia przez telefon nie są wystarczającym dowodem. Konieczne jest pismo potwierdzające dokonanie cesji wraz z umową, w której powinien zostać wyszczególniony dług.

Żądają zapłaty kosztów procesu, który się nie odbył

Kolejną częstą, bezprawną, praktyką są żądania niemające żadnych postaw prawnych. Jeśli proces się nie odbył, brak jest wyroku, to żądanie o zapłatę kosztów procesu jest bezpodstawne.

Dług jest przedawniony, jednak nie dla firmy windykacyjnej

Jeśli nasz dług się przedawnił, to firma windykacyjna nie uzyska przed sądem korzystnego dla siebie wyroku. Warto o tym wiedzieć i nie płacić w przypadku, gdy doszło do przedawnienia.

Termin przedawnienia roszczeń liczy się w specyficzny sposób. Z tego względu trudno podać, kiedy roszczenie się przedawnia. Wszystko zależy od jego charakteru, a czasem także i od przebiegu sprawy.

Może się zdarzyć tak, że roszczenie się nie przedawniło, bowiem podjęte czynności spowodowały przerwanie biegu przedawnienia (np. poprzez dokonanie czynności przed sądem). Po każdym przerwaniu czynności bieg przedawnienia liczy się od nowa.

Z tego względu konieczna jest szczegółowa analiza każdej sprawy, czy w danym przypadku doszło do przedawnienia.

Firmy windykacyjne dzwonią do mnie w nocy i nad ranem, także w niedzielę

To również częsta praktyka. Wielokrotne telefony mają nierzadko znamiona nękania. Warto to zgłosić odpowiednim organom – policji albo prokuraturze. Warto pamiętać, że nie jesteśmy bezbronni, a fakt, że jesteśmy dłużnikami nie upoważnia nikogo do podejmowania takich działań.

Firmy windykacyjne- inne artykuły

przerwa w odbywaniu kary;

podstawowe różnice pomiędzy rozwodem a separacją;

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;

majątek osobisty małżonka, czyli co jest wspólne a co moje w małżeństwie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie