Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem musi zostać należycie uargumentowany, w przeciwnym razie sąd go nie uwzględni. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem stanowi jednocześnie prawo i obowiązek rodziców. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to instytucja, z której może korzystać zawsze i każdy z rodziców. Mając na uwadze, że różne mogą być relacje w rodzinie i różni mogą być też rodzice, jednocześnie chroniąc dziecko, sąd może zakazać utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Pojęcie kontaktów z dzieckiem nie jest ściśle powiązane z utratą, posiadaniem władzy rodzicielskiej (często określanej jako prawo rodzicielskie). Może się tak zdarzyć, że rodzic utracił władzę rodzicielską a zachował prawo do kontaktów z dzieckiem.

Co powinien zawierać wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

Wniosek ten nie różni się zbyt wiele od każdego pisma procesowego. Jednak zachowanie warunków formalnych jest istotne, bowiem wszelkie braki uniemożliwiają rozpoznanie sprawy przez sąd, a z całą pewnością wydłużają postępowanie. Pisząc wniosek należy pamiętać o wskazaniu:

-sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, lub jeśli nie da się go ustalić, miejsca pobytu)

-stron postępowania (tj. wnioskodawca, a także uczestnicy- drugi rodzic i dziecko, którego dotyczy sprawa);

-oznaczenia rodzaju pisma (wniosek o zakazie utrzymywania kontaktów z dzieckiem)

-określenia żądania

-dowodów i faktów, na których opiera się żądanie (sąd działa na podstawie przepisów zatem trzeba wskazać, że istnieje podstawa do zakazu utrzymywania kontaktów);

-podpisu wnioskodawcy;

-załączników;

-dwóch odpisów wraz z załącznikami.

Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem- wysokość opłaty

Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem jest wolny od opłat sądowych.

Czy wniosek może zostać złożony przez działającego w sprawie pełnomocnika?

Wniosek może także złożyć reprezentujący wnioskodawcę pełnomocnik. Może być nim radca prawny lub adwokat, działający na podstawie i w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Czy dziecko może działać w sprawie?

Tak, zgodnie z przepisami małoletni, który ukończył trzynaście lat, a nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie, ma prawo do dokonywania czynności procesowych, które mogą zostać jednak ograniczone przez sąd. Natomiast małoletni poniżej 13 roku życia mogą działać wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego (albo kuratora wyznaczonego przez sąd).

Kiedy sąd wyda postanowienie o zakazie utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

Tylko, gdy utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża lub narusza dobro dziecka, sąd zakaże kontaktów z dzieckiem. Często złożenie wniosku w przedmiocie ustalenia kontaktów traktuje się niemalże jako wydanie przez sąd decyzji w przedmiocie ograniczenia lub zakazu kontaktów. Sąd w każdej sprawie musi przeprowadzić rozprawę i przeanalizować materiał dowodowy, dopiero wtedy wydawane jest postanowienie.

Czy postanowienie może zostać zaskarżone?

Tak, w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć apelację do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu. który wydał postanowienie w I instancji. Warto jednak wiedzieć, że sąd nie prześle postanowienia z urzędu, trzeba o to wystąpić.

Inne artykuły

Zabezpieczenie roszczenia w sprawach rodzinnych

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Śmierć małżonka przed zakończeniem sprawy o podział majątku wspólnego

Unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie