Co zrobić kiedy otrzymamy wezwanie do sądu?

Wezwanie do sądu może otrzymać każdy z nas. Katalog spraw rozpoznawanych przez sądy jest bardzo szeroki i dotyczy wszystkich dziedzin życia człowieka. Możemy być świadkami np. kolizji drogowej, sporu sąsiedzkiego, rozkładu pożycia kolegi z pracy, czy kogoś z rodziny w związku z toczącą się sprawą o rozwód.

Na wezwaniu do sądu znajdują się dane instytucji wzywającej (siedziba sądu, a także adres, pod którym należy się stawić), data posiedzenia sądu, godzina i numer sali. Wezwanie powinno również zawierać adnotację, czy stawiennictwo jest obowiązkowe.

Co zrobić, kiedy zapoznamy się z wezwaniem do sądu?

Z całą pewnością nie należy ignorować wezwania, bowiem może to mieć przykre konsekwencje np. w postaci grzywny, albo doprowadzenia przez policję na posiedzenie sądu.

Często zdarza się, że bagatelizujemy wezwanie, jeśli nie mamy nic do powiedzenia w sprawie, bo nie pamiętamy danych okoliczności, albo ich nie widzieliśmy. To nie jest powód do niestawiennictwa. Sąd musi odebrać od nas zeznania, nawet jeśli z naszej perspektywy wydają się one bez znaczenia. Nie znamy przecież kontekstu całej sprawy, stanowisk stron.

Warto również mieć świadomość kiedy i na jakiej podstawie wolno nam odmówić składania zeznań. Bezpodstawna odmowa zeznań również może być karalna. Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą za fałszywe zeznania. Dlatego właśnie, dobrym rozwiązaniem będzie konsultacja u radcy prawnego bądź adwokata.

Najlepiej więc będzie skorzystać z opcji jaką są profesjonalne porady prawne Lublin.

Czy są jakieś skutki nie stawienia się na rozprawie?

Obowiązek stawiennictwa mają głównie świadkowie i biegli, więc ich nieusprawiedliwione niepojawienie się w sądzie, może wiązać się z nałożeniem grzywny, a w skrajnych przypadkach sąd może zarządzić przyprowadzenie danej osoby pod przymusem.

Istotne jest, iż sądy stosunkowo rzadko decydują się na środki opresyjne względem świadków lub biegłych. Nie każde niestawiennictwo będzie ukarane, a jedynie takie, które nie zostanie usprawiedliwione.

Najlepiej jednak będzie skonsultować się z prawnikiem. Jeśli chodzi o Lublin kancelaria adwokacka chętnie rozwieje wątpliwości co do wszelkich tematów związanych z wezwaniem do sądu. Jeśli nie masz pewności co do tego, jak wyglądają Twoje obowiązki i prawa podczas zeznawania, warto dowiedzieć się więcej w tym temacie, a pomóc w tym może radca prawny Lublin.

Co rozrobić gdy pomimo obowiązkowego stawiennictwa nie mogę stawić się w sądzie?

W takim przypadku konieczne jest powiadomienie sądu o niemożności stawiennictwa. Przyczyny mogą być różne, a karalne jest wyłącznie nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

Sąd musi zatem poznać powód, dla którego nie stawiamy się w sądzie. Przy czym powód powinien być obiektywny. Jeśli jest to np. pobyt w szpitalu, wyjazd zagraniczny, to sąd uzna za usprawiedliwione niestawiennictwo.

Jeśli nie możemy się stawić w sądzie, musimy o tym fakcie poinformować sąd. Wystarczy wysłać maila, bądź list z danymi sprawy (przede wszystkim sygnaturą akt) z podaniem przyczyny niestawiennictwa. Dodatkowo jeśli dysponujemy jakimś dokumentem na potwierdzenie, to powinniśmy go dołączyć.

W dobie zmian procedury cywilnej i karnej, możliwe jest przesłuchanie w formie zdalnej (online). Trzeba jednak złożyć wniosek. Może się to okazać szczególnie korzystne, gdy sąd, który nas wzywa znajduje się daleko. Zachęcam do lektury artykułu o zdalnej rozprawie sądowej.

W takim przypadku można również skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży, koniecznie trzeba wtedy złożyć wniosek w sekretariacie sądu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie