Warunkowe umorzenie postępowania- czym jest?

warunkowe umorzenie postępowania

Mimo, iż warunkowe umorzenie postępowania nie jest żadną nowością, to wielu klientów zadaje mi pytania co to oznacza, jakie są tego skutki. Zarówno z perspektywy osoby dotkniętej przestępstwem, jak i samego sprawcy istotne jest by wiedzieć kiedy może dojść do warunkowego umorzenia postępowania, a także jakie są jego konsekwencje.

Warto również wiedzieć, że warunkowe umorzenie postępowania to nie to samo co warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie?

Kodeks postępowania karnego wyraźnie wskazuje, iż do warunkowego umorzenia postępowania dochodzi gdy:

wina i stopień społecznej szkodliwości czynu nie są znaczne

okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;

postawa sprawcy (niekaranego za przestępstwo umyślne) daje gwarancje, że nie popełni on przestępstwa w przyszłości

kara jaką jest zagrożony sprawca nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności

Istotne jest, że wszystkie powyższe okoliczności muszą zostać spełnione łącznie. Brak któregokolwiek elementu uniemożliwia zastosowanie instytucji prawa karnego jaką jest warunkowe umorzenie postępowania.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania?

Sąd, który warunkowo umarza postępowanie uznaje winę sprawcy, jednak z uwagi na okoliczności wskazane powyżej (m.in. winę sprawcy, społeczną szkodliwość czynu) warunkowo zawiesza postępowanie na okres próby, który wynosi od roku do trzech lat.

Kiedy sąd podejmie postępowanie?

Jeśli sprawca czynu ponownie: popełni przestępstwo umyślne, za które został skazany sąd podejmie postępowanie.

Jeśli jednak będzie to inne przestępstwo, sąd może, ale nie musi podjąć postępowania. W takim przypadku sąd wcześniej może udzielić, przez kuratora sądowego, upomnienia, a dopiero później podjąć postępowanie.

Możliwe jest również podjęcie postępowania po jego warunkowym umorzeniu, jeśli sprawca: rażąco narusza porządek prawny, uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Czy jeśli sąd zastosuje warunkowe umorzenie postępowania, to jestem niekarany?

Warto mieć świadomość, że osoby wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania mogą uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności. Jednak informacja o warunkowym umorzeniu zostanie usunięta dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby.

Co z pokrzywdzonym?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania pokrzywdzony nie musi obawiać się, że nie zostanie zrekompensowana mu szkoda. W postanowieniu o warunkowym umorzeniu, sąd określi sposób naprawy szkody, czy też nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Warunkowe umorzenie postępowania z perspektywy np. sporu o odszkodowanie z OC sprawcy traktuje się jako wyrok skazujący.

Kiedy nie można podjąć warunkowo umorzonego postępowania?

Po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby sąd nie może podjąć warunkowo umorzonego postępowania.

Inne artykuły

-firmy windykacyjne jak sobie z nimi radzić:

majątek osobisty małżonka;

sprawa o rozwód- podstawowe informacje

miejsce zamieszkania– artykuł ze strony infor.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie