Testament odręczny- jak go sporządzić by był ważny?

testament odręczny

Warto wiedzieć, że sporządzenie testamentu odręcznego nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać. Chcąc uniknąć nieważności testamentu, a także problemów dla spadkobierców, warto uzyskać sprawdzone informacje jak sporządzić odręczny testament.

Czym jest testament?

W najprostszych słowach testament to oświadczenie złożone przez spadkodawcę na wypadek własnej śmierci. Nie wymaga niczyjej zgody, ani akceptacji ze strony potencjalnych spadkobierców.

Ponadto, testament jest czynnością prawną, która dochodzi do skutku dopiero w chwili śmierci spadkodawcy, jako tzw. czynność prawna mortis causa.

Kto nie może sporządzić testamentu?

By móc sporządzić testament konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie będą mogli sporządzić testamentu ubezwłasnowolnieni, a także osoby znajdujące się w stanie wyłączającym podejmowanie świadomych decyzji, działające pod wpływem błędu, groźby, podstępu.

Z oczywistych powodów testamentu nie będzie mogła sporządzić także osoba nie umiejąca czytać i pisać. Również nie ma problemu by testament odręczny został sporządzony w języku obcym.

Jak sporządzić testament?

Kodeks cywilny nie zawiera zbyt wielu informacji na temat testamentu odręcznego, inaczej zwanego holograficznym. Jednak, można wyróżnić dwa elementy, bez których testament będzie nieważny, są to:

  • podpis;
  • data sporządzenia (pociąga za sobą nieważność, tylko w przypadku braku możliwości ustalenia poczytalności)

Z powyższego wynika jedynie, że ustawodawca przewidział wyłącznie dwa elementy. Oczywistym jest, że z perspektywy spadkodawcy (sporządzającego testament odręczny), konieczne jest zawarcie ostatniej woli, a także wymienienie osób, będących spadkobiercami w przypadku śmierci spadkodawcy.

Moim zdaniem, konieczne jest dokładne (jak najbardziej precyzyjne) wskazanie przedmiotów majątku spadkodawcy, które mają podlegać dziedziczeniu. Jeśli jednym ze składników majątku jest nieruchomość, polecam wskazanie nr księgi wieczystej, ewentualnie działki ewidencyjnej, czy też adresu.

Natomiast w przypadku ruchomości również nie wolno zapominać o precyzji. Przecież, nie będzie można zapytać spadkodawcy co miał na myśli wpisując dane przedmioty.

Czy mogę napisać testament odręczny na komputerze, maszynie, ewentualnie poprosić kogoś?

Niestety, testament odręczny trzeba koniecznie napisać w całości. Nie wolno korzystać z nowoczesnych technologii, czy też pomocy innych osób. Cały tekst powinien zostać sporządzony przez spadkodawcę.

5 najważniejszych rzeczy, jeśli chcesz sporządzić testament odręczny

#1 DATA I PODPIS

#2 DOKŁADNIE OPISZ PRZEDMIOTY PODLEGAJĄCE DZIEDZICZENIU

#3 WSKAŻ KOMU I CO BĘDZIE PRZYPADAŁO Z TESTAMENTU

#4 CAŁY TESTAMENT NAPISZ ODRĘCZNIE, NIC NIE DRUKUJ

#5 JEŚLI JUŻ SPORZĄDZIŁEŚ TESTEMENT, POPRZEDNIE MAJĄ MOC, TYLKO JEŚLI NIE SĄ Z NIM SPRZECZNE

Zachęcam do lektury innych artykułów

czym jest stalking;

odszkodowanie za uszkodzony pojazd;

miejsce zamieszkania osoby fizycznej– artykuł ze strony infor.pl

odwołanie od decyzji ZUS;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie