Odszkodowanie za uszkodzony pojazd w wypadku komunikacyjnym

odszkodowanie za uszkodzony pojazd w wypadku komunikacyjnym

Mimo, iż z roku na rok drogi są coraz bezpieczniejsze, to uczestnicząc w ruchu drogowym jesteśmy bezustannie narażeni na przykre konsekwencje, jakimi mogą być uszkodzenia samochodu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pojazd nie został mocno zniszczony. Gdy jednak przychodzi do naprawy okazuje się, że koszt robocizny i części jest znaczny. Do tego ubezpieczyciel nie chce go pokryć.

Komu przysługuje odszkodowanie za pojazd uszkodzony w wypadku komunikacyjnym?

O odszkodowanie może ubiegać się wyłącznie właściciel pojazdu, jednak konieczne jest, by to nie on spowodował wypadek. Sprawca nie otrzyma odszkodowania.

Od kogo można uzyskać odszkodowanie za uszkodzony pojazd?

Odszkodowanie przysługuje z polisy OC sprawcy wypadku. Z tego względu konieczne jest ustalenie, gdzie miał wykupioną polisę sprawca wypadku. Dysponując numerami tablicy rejestracyjnej można to zrobić bez większego trudu. Wystarczy wpisać odpowiednie dane do wyszukiwarki UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) i uda się uzyskać numer polisy i zakład ubezpieczeń (link).

Czy mogę zgłosić szkodę do swojego zakładu ubezpieczeń?

Tak, istnieje taka możliwość. Potocznie nazywa się ją BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody). Wystarczy, że poszkodowany zgłosi swoje żądania nie do ubezpieczyciela sprawcy, a do swojego. Nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi opłatami, czy podniesieniem składki na OC pojazdu. Ubezpieczyciel poszkodowanego sam zlikwiduje szkodę i wypłaci pieniądze, a następnie sam rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy. Poszkodowanego już to nie interesuje.

Warto jednak zaznaczyć, że w ramach BLS nie można pozwać swojego zakładu ubezpieczeń. Pozwanym może być wyłącznie ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Wysokość kwoty jest ściśle uzależniona od rozmiaru uszkodzeń pojazdu. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel jest obowiązany do podjęcia czynności celem ustalenia wszelkich uszkodzeń pojazdu, mających związek z wypadkiem. Następnie sporządzana jest kalkulacja i na tej podstawie wydawana jest decyzja o ewentualnej wypłacie.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę?

Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel ma obowiązek zlikwidować szkodę w terminie 30 dni. Zwykle jest tak, że nie przekracza tego terminu. Jednak w wyjątkowych przypadkach proces likwidacji może zostać przedłużony.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie, co dalej?

W przypadku, gdy nareszcie uzyskamy należne odszkodowanie, często pojawia się wątpliwość czy to odpowiednia kwota.

Od razu mogę stwierdzić, iż w 99% przypadków ubezpieczyciel zaniża kwotę odszkodowania. Zamiast się denerwować, warto podjąć odpowiednie kroki:

-można skorzystać z procedury odwołania;

-lub pozwać ubezpieczyciela.

Warto mieć świadomość, że ubezpieczyciel niechętnie zmienia swoją decyzję, dlatego procedura odwoławcza bywa nieskuteczna. Jeśli jednak nie podejmiemy działań, sami pokryjemy część kosztów naprawy. Moim zdaniem nie warto płacić za kogoś, tym bardziej jeśli jest to taki podmiot jak ubezpieczyciel.

Częstą metodą jest wykorzystywanie w kalkulacjach napraw nieoryginalnych części, zamienników niespełniających podstawowych wymagań.

Z mojego doświadczenia wynika jednak, iż jedyną drogą jest sąd, dlatego warto zlecić sprawę do prowadzenia profesjonaliście, jakim jest adwokat czy radca prawny.

Swoje żądanie trzeba udowodnić, nie wystarczy, że nie zgodzimy się z twierdzeniami ubezpieczyciela. Dlatego w przypadku sprawy sądowej konieczne jest, wnioskowanie o dowód z opinii biegłego. Oczywiście można również skorzystać z opinii prywatnych rzeczoznawców. Zalecam jednak, by stosować ten środek wyłącznie jako wzmocnienie stanowiska procesowego. Moim zdaniem w tego typu sprawach konieczna jest opinia z biegłego prywatnego, który sporządzi kalkulację na potrzeby pozwu, a także biegłego powołanego przez sąd, który rozpoznaje sprawę.

Lepiej działać na własną rękę, czy skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Moim zdaniem, specyfika spraw o odszkodowanie nie pozwala na to, by poszkodowany mógł sam, skutecznie dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela. Pierwszą kwestią jest to, że ubezpieczyciel korzysta z pomocy prawników, z całą pewnością jest to profesjonalny podmiot, który wie, w jaki sposób rozegrać sprawę, by zmniejszyć odszkodowanie. Ponadto, może się zdarzyć tak, że poszkodowany otrzyma propozycję ugody, która w rzeczywistości będzie dla niego niekorzystna.

Z drugiej strony, większość tego typu spraw kończy się w sądzie. Moim zdaniem formalizm procesowy procedury cywilnej, a także czas potrzebny do prowadzenia sprawy wyklucza, by poszkodowany samodzielnie i przede wszystkim skutecznie działał w postępowaniu.

Z tego względu zachęcam do kontaktu, również w sprawach o odszkodowanie. Zajmuję się tym z sukcesami od lat.

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd w wypadku komunikacyjnym- inne artykuły

odwołanie od decyzji ZUS;

miejsce zamieszkania osoby fizycznej– artykuł ze strony infor.pl;

rozwód bez adwokata, czy to możliwe?;

majątek osobisty małżonka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie