Porady prawne kwiecień 2021 r.- zachęcam do lektury!

porady prawne kwiecień 2021 r.

-Na co powinienem zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia?

-Mój bagaż został uszkodzony, czy mogę dochodzić odszkodowania?

#1 Porady prawne kwiecień 2021 r.

Na co powinienem zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia jest kilka istotnych elementów, na które warto zwrócić uwagę.

Podstawowa kwestia to zakres ubezpieczenia, tzn. co ono konkretnie obejmuje. Z perspektywy ubezpieczonego ważne jest, by był jak najszerszy. Jeśli przed zawarciem umowy zastanowimy się, czego oczekujemy, określenie zakresu nie będzie trudne. Ubezpieczyciele często stosują niezrozumiałe pojęcia, umowy bywają także długie i trudne do interpretacji. Również pojawiają się w nich słowniczki pojęć, w których zalanie domu, powódź, czy pożar, nie oznaczają tego, co każdemu z nas przychodzi do głowy przy definicji danego pojęcia.

Kolejnym aspektem, szczególnej uwagi powinna być suma gwarancyjna. Stanowi ona górny pułap odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nawet jeśli zgodnie z umową ubezpieczyciel będzie odpowiadał za dane zdarzenie, to w przypadku małej sumy gwarancyjnej np. 10 000 zł, ubezpieczyciel może maksymalnie wypłacić tylko tę sumę.

Następnie, polecam zwrócić uwagę na składki, zarówno na ich wysokość, jak i termin płatności. Przy niskiej sumie gwarancyjnej i wysokich składkach, może się okazać, że zapłacimy za ubezpieczenie więcej niż wynosi suma gwarancyjna.

Równie istotne są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. W umowach często stosuje się zapisy, które powodują wyłączenie, bądź ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym przypadku. Im więcej ,,wyłączeń”, tym gorzej dla nas.

Podsumowując, przy zawieraniu umów ubezpieczenia, polecam dokładną lekturę treści umowy i załączników. Jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości, wybierzmy inną firmę, jest ich na rynku aż nadto. O treści umowy często nie możemy zdecydować, natomiast o ubezpieczycielu już tak.

#2 Porady prawne kwiecień 2021 r.

Mój bagaż został uszkodzony na lotnisku, czy mogę dochodzić odszkodowania?

Często zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do uszkodzenia bagażu. Warto mieć świadomość, że wszelkie czynności powinniśmy podjąć od razu, bez zbędnej zwłoki.

Przede wszystkim konieczne jest wypełnienie formularza PIR (z ang. property irregularity report) już na lotnisku.

Następnie, w terminie 7 dni należy zgłosić szkodę. Termin jest wydłużony do 21 dni, jeśli bagaż został nie tylko uszkodzony, ale i opóźniony. Niektóre linie lotnicze mają gotowy formularz reklamacyjny na stronie internetowej, np. LOT (link). Oczywiście można również wysłać reklamację poprzez tradycyjną pocztę, czy też mailem. Ważne jest, by mieć pewność, że reklamacja zostanie wysłana przed upływem terminu.

W zgłoszeniu powinniśmy wskazać wartość walizki, najlepiej jeśli dysponujemy paragonem potwierdzającym zakup. To poszkodowany musi udowodnić wysokość szkody, zatem trzeba ubiegać się o konkretną kwotę, mając za podstawę dowód zakupu.

Sytuacja trochę komplikuje się, jeśli mamy do czynienia z zagranicznym przewoźnikiem. Wtedy, polecam skorzystać z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

W przypadku odmowy albo zaniżonego odszkodowania, możemy wystąpić na drogę sądową.

Inne artykuły

porady prawne marzec 2021 r.;

porady prawne luty 2021 r. jak nie stracić darowizny;

porady prawne styczeń 2021 r.;

odwołanie od decyzji ZUS.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie