Odwołanie od decyzji ZUS – podstawowe informacje

odwołanie od decyzji ZUS

Obecnie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której ZUS ustala podstawę wymiaru składek w sposób niekorzystny dla ubezpieczonych. Rodzi to przykre konsekwencje w postaci wypłat zaniżonych świadczeń. Warto jednak wiedzieć, iż w takich sytuacjach można złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Jeśli ktoś czuje się na siłach może samodzielnie sporządzić odwołanie. Oczywiście można także skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, którzy oprócz napisania pisma mogą także reprezentować stronę na każdym terminie rozprawy.

W jakim terminie można złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia otrzymania decyzji. Warto zapisać dzień, w którym odebrało się przesyłkę, bowiem to od tego dnia liczy się termin na złożenie odwołania. Przekroczenie ww. terminu spowoduje przegranie sprawy. 

Gdzie składa się odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie należy złożyć do sądu, jednak za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W nagłówku pisma wskazujemy np. Sąd Okręgowy w Lublinie, za pośrednictwem ZUS.

Kto może złożyć odwołanie?

Odwołanie może złożyć, każdy kto ma w tym interes prawny. W sprawach mających za przedmiot ustalenie podstawy wymiaru składek zwykle jest to ubezpieczony.

Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie powinno zawierać podstawowe elementy pisma procesowego (oznaczenie stron, organu, sądu). Koniecznym jest także wskazanie zaskarżonej decyzji oraz określenie czy skarżymy ją w całości czy też w części. Warto również wskazać naruszone przez ZUS przepisy, błędnie ustalone okoliczności. Do odwołania należy dołączyć także odpis.

Czy po złożeniu odwołania ZUS może zmienić decyzję?

Tak, ZUS ma prawo do zmiany decyzji w trybie tzw. autokontroli. Jednak nie jest to częste działanie. Zwykle ZUS przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu, wraz z odpowiedzią na odwołanie.

Jaka jest wysokość opłaty od odwołania?

Odwołanie od decyzji ZUS w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru składek jest wolne od opłat.

Czy sąd ma jakiś termin na rozpatrzenie sprawy? Ile może trwać sprawa?

Niestety, nie ma takiego terminu. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bowiem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych często jest kilka terminów rozpraw. Przeciążenie sądów powoduje, że kolejne terminy są od siebie oddalone o kilka miesięcy.

Jeśli jednak ZUS albo ubezpieczony zdecydują się na złożenie odwołania, sprawa się wydłuży o kolejne miesiące, a może nawet lata.

Co po wydaniu wyroku? Czy orzeczenie jest od razu prawomocne?

Nie, od orzeczenia przysługuje odwołanie. Chcąc złożyć odwołanie należy najpierw złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Dopiero, gdy sąd prześle uzasadnienie wyroku na wskazany adres, strona chcąca się odwołać ma 14 dni na złożenie apelacji od wyroku.

Odwołanie od decyzji ZUS, inne artykuły

rozwód bez adwokata, czy to dobry pomysł?

miejsce zamieszkania osoby fizycznej;

sprawa o rozwód podstawowe informacje

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie