Groźba czyli jak uniknąć oświadczenia woli

groźba czyli jak uniknąć oświadczenia woli

Za każdym razem gdy doszło do zawarcia umowy, czy też dokonania czynności na skutek groźby, można uchylić się od jej skutków prawnych. Przepisy kodeksu cywilnego chronią w tym zakresie wszystkich, bowiem z całą pewnością zwieranie umowy pod wpływem groźby powinno być napiętnowane nie tylko z perspektywy moralnej i karnej, ale także w sferze cywilnoprawnej.

Groźba w znaczeniu prawnym nieco różni się od definicji słownikowej (link). Z tego względu warto zapoznać się z dalszą częścią artykułu.

Kiedy zachodzi stan groźby?

By móc uchylić się od skutków prawnych groźba musi:

  • być bezprawna;
  • wywoływać uzasadnioną obawę o grożącym niebezpieczeństwie osobistym lub majątkowym.

Na czym polega bezprawność groźby?

Bezprawność może realizować się albo jako zapowiedź popełnienia czynu zabronionego (np. przestępstwa), albo zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest także by groźba nie była nieznaczna czy błaha, a wywoływała uzasadnione poczucie zagrożenia. Osoba, której dotyczy może realnie nastąpić.

Osoba, która wywołuje stan groźby musi wywołać u odbiorcy uzasadnione poczucie obawy o siebie, albo inną osobę, w tym także o majątek.

W jaki sposób uchylić się od skutków prawnych?

Wystarczy w ciągu roku od chwili kiedy ustał stan obawy złożyć oświadczenie drugiej stronie o uchyleniu się od skutków prawnych danej czynności.

Niniejszy artykuł pt: ,,Groźba czyli jak uniknąć oświadczenia woli” z całą pewnością przybliża tematykę wad oświadczeń woli. Jednak by móc skutecznie unieważnić umowę, warto dokonać szczegółowej analizy każdego przypadku.

Nie zawsze jest bowiem tak, że wystarczy samo złożenie oświadczenia. Często konieczna może okazać się także sprawa sądowa. Wtedy, dopiero po prawomocnym wyroku zostanie wyczerpany temat: groźba czyli jak uniknąć oświadczenia woli.

Podstawa prawna

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

art. 87 Kodeksu Cywilnego

Inne artykuły

Zachęcam także do lektury innych artykułów na stronie:

nazwisko po rozwodzie– czy i kiedy można je zmienić

pogryzienie przez psa– kiedy i od kogo można uzyskać odszkodowanie

naruszenie dobrego imienia osoby zmarłej– czyli możliwość obrony, kogoś, kto się już nie może obronić;

wniosek o uzasadnienie wyroku– jedno z istotniejszych i bardziej niedocenianych pism procesowych;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie